Hoff&Raanes – nye kulturaktører i Finnmark

 In Nyheter

Hoff&Raanes er nye medlemmer av Hermetikken Kulturnæringshage. Bak etableringen står Esben Hoff og Jan Erik Raanes.

– Vi er kulturkonsulenter og rådgivere med vekt på kultur, kulturelle og kreative næringer, kultur,-mat, -og opplevelsesturisme, sier Esben.

Hovedkontoret i Gamvik hvor Jan Erik bor, og distriktskontor er i Oslo, hvor Esben bor.

Vi er kulturkonsulenter og rådgivere med vekt på kultur, kulturelle og kreative næringer, kultur,-mat, -og opplevelsesturisme.

web-siden står det:

Jan-Erik Raanes.

«Hoff og Raanes er et konsulent og rådgivningsfirma med hovedvekt på kultur, kulturelle og kreative næringer, mat og kulturturisme.  Med lang fartstid og en bred og sammensatt kompetanse utfører og tilbyr vi rådgivning, analyser, rapportskriving og prosjektledelse der kultur og kulturelle næringer skal være viktige drivere for å skape bolyst, stedsutvikling og nye, bærekraftige næringer. Eller rett og slett der kultur i seg selv skal være en del av Den kulturelle grunnmuren. Det ene utelukker ikke det andre. Enten det gjelder offentlig eller privat sektor.»

– Akkurat nå jobber vi med å løfte flere kultur,- og naturbaserte arenautviklingsprosjekter, etablering av en internasjonal sjømatfestival i Finnmark og en kulturnæringsplan for Halden kommune for å nevne noe.

På spørsmålet om hvorfor de meldte i Hermetikken får vi følgende svar:

– Hermetikken er et fantastisk nav for utviklinga av kulturelle og kreative næringer i Finnmark. I løpet av årene har de opparbeidet seg masse relevant kunnskap om hvordan man navigerer i dette fortsatt ukjente farvannet. De har et unikt overblikk over hva som rører seg, gode kontakter inn i virkemiddelapparatet og et bredt nettverk. De kan ganske enkelt spille på mange tråder. Og så er det hyggelige folk.