30 millioners gladmelding til næringshagene!

 In Nyheter

Ola Borten Moe lanserte 30 millioner kroner til næringshagene på SIVA-samlinga i Trondheim denne uka. – Pengene skal brukes til 5-10 næringshageprosjekter, og gir  fantastiske mulighet for utvikling av nyskapende prosjekter, sier daglig leder Mette Westlie i Hermetikken Kulturnæringshage.

Det var den ikke ukjente ex-statsråd og leder i SIVA Innovasjon Ola Borten Moe som kom med den gode nyheten om millioner som skal drysses over næringshagenes gode prosjekter. 

– Hensikten med SIVA sitt næringshageprogram er nettopp å bidra til økt verdiskaping gjennom å utvikle attraktive bedrifter og arbeidsplasser i hele landet. Pengene skal brukes til å nå dette målet, sa Moe på konferansen.

Et økonomisk handlingsrom 

– Det er veldig bra at SIVA setter av ekstraressurser på viktige områder for utvikling av næringshagene og den jobben vi kan gjøre å bistå flere bedrifter til å bli enda bedre, sier Westlie. Hun mener at det handler om å tildele ressurser til noen gode prosjekter for å teste ut nye løsninger og metoder som skal komme hele nettverket til gode.

– Det gir et økonomisk rom for de som søker disse ekstra prosjektmidlene, og Hermetikken har klare planer for hvordan vi kan tenke oss å utvikle næringshagens arbeid videre, sier hun. Fristen for å søke er 1. juni, og allerede i begynnelsen av juli skal SIVA beslutte hvilke næringshager som får tilført ekstra midler.

Les også: Ekstra satsing på Sivas Næringshager

Rom til å vokse

Men alt handler ikke om penger. En entusiastisk Hermetikken-leder kom hjem fra SIVA-nett og daglig ledersamling for Norges 52 næringshager i Trondheim. Tema «Rom til å vokse» forteller at foredragene og diskusjonene handlet om innovasjon. – Vi ønsker å utforske de fysiske, kulturelle og kreative rommene der innovasjon oppstår, heter det i invitasjonen til konferansen.

– SIVA-nett er full av nye tanker gjennom foredrag og spennende diskusjoner. Hermetikken er en liten bedrift, som i likhet med andre små bedrifter for sjeldent tar oss tid og råd til å delta i fora der nye tanker presenteres, sier Westlie. – Men hver gang jeg likevel tar meg tid, kjenner jeg hvor viktig der er å bli oppdatert og inspirert. 

Les også: Siva gir næringslivet rom til å vokse


Tenke digitalt og kreativt

– Et viktig tema på SIVA-nett var trender og viktigheten av å ha en digital strategi for sin virksomhet. Ting skjer så fort nå at mye av innovasjonen ikke bare skjer på utvikling av nye tjenester og produkter, men også hvordan vi jobber og hvordan vi distribuerer våre tjenester. Det forteller Westlie som mener at vi har mye å lære ved å forstå morgendagen.

– Kreativitet var også et sentralt tema. Mye av innovasjonen ligger i å utvikle forretningsmodeller for å nå publikum på nye måter, jobbe sammen på nye måter, og utvikle virksomheten i et samspill med markedet. Forretningsmodellene og organisasjonsformene før og nå er annerledes, og vi må lære oss hvordan vi manøvrerer våre bedrifter i den nye virkeligheten. – Det er en utfordring vi gleder oss til å se nærmere på, også her i Hermetikken kulturnæringshage, sier Westlie.