Bygge for å pushe kunsten

 In Nyheter

Documenta, Venezia Biennalen, Milano Design Week, Nasjonalmuseet. Mens verden hungrer etter samisk kunst, har ikke kunstnere egnede produksjonslokaler. Dette vil kunstnerne gjøre noe med.

– Vi kan ikke bare sitte å vente, sier kunstner Maret Anne Sara som nå vil bygge seg et egnet arbeidsstudio med mulighet for å ta imot samarbeidende gjestekunstnere og aspiranter. Hun har nylig fått innvilget 490 000 kroner fra Sametinget, men det gjenstår enda mye på finansieringa før selve byggingen kan settes i gang.

Dette viser hvor akutt behovet er for egnede produksjonslokaler, sier Dáiddadállu kunstnerkollektiv, som parallelt jobber med et omfattende prosjekt for å få på plass egnede lokaler for profesjonell kunstutøvelse. Det handler om hele 18 samiske kunstnermedlemmer.

Foto: Marie Louise Somby

Hva er din umiddelbare reaksjon på støtten fra Sametinget?

WOW! Giitu! Dette er en stor push-faktor for visjonene og utviklingspotensialet jeg ser for kunsten min, for bedriften og den daglige praksis. Det er altså gull når vi snakker om trivsel og utviklingspotensiale. Jeg gleder meg så innmari til å jobbe videre med alt sammen!

Hva skal pengene brukes til?

Nå venter jeg jo på svar fra flere andre finansiører, men dersom jeg får prosjektet innvilget i sin helhet, vil pengene gå til et egnet kunststudio. Der vil jeg kunne jobbe profesjonelt med alle deler av mitt veldig omfattende kunstnerskap. Hittil har det blitt utført på kjøkkenet hjemme eller i gangen og fellesarealer på våre beskjedne lokaler i Dáiddadallu.

Det nye studioet vil tilrettelegge for arbeider i stort format og med mine noe krevende materialer som ofte tar både mye tid og mye plass. Videre skal det gi skikkelige forhold for det kunstneriske fin-arbeidet, for arkivering, kundemottak og det til tider kjedelige administrasjonsarbeidet.

Og så håper jeg å få opp en liten boløsning for aspirerende kunstnere som ofte søker seg på praksis hos meg. Etter hvert er målet å få på plass en mer etablert assistent-ordning som Kulturrådet tilrettelegger for kunst-bransjen.

Jeg tar imot min første aspirerende kunststudent nå til høsten. Jeg er i tvil om bygget står klart til da, men både aspirant og bygget er store og motiverende steg i utviklingen og ambisjonene jeg har for min kunst og bedrift.

F.v. Máret Ànne Sara og Trine Skei Grande
Foto: Susanne Hætta

Hva betyr det for ditt prosjekt?

Å herremin, hvordan skal man forklare det enklest mulig? Se for deg å jobbe som snekker – å bygge uten hammer og sag. Det går kanskje på et vis, men det er ineffektivt og det vil stadig kompromisse resultatet. Å ha egnede arbeidsforhold betyr at man kan operere og levere profesjonelt.

Dette er helt avgjørende for å kunne operere i internasjonale og profesjonelle arenaer og kunderelasjoner der profesjonalitet er et krav.

En investering i skapelsesprosess og profesjonalisering av arbeidsforhold vil løfte kunsten, som i seg selv er et stort fagfelt i samfunnet og en viktig samfunnsaktør i små og skjøre samfunn som det samiske.

Per i dag har vi ikke et slikt egnet arbeidslokale i Kautokeino eller omegn. I en tid hvor verden hungrer etter vår kunst, er det etter min mening viktig og riktig å satse på den særegne kompetansen og produktet som man besitter. Derfor har jeg valgt å satse på denne investeringen.

Felles glede og midlertidig kollektiv nytte

At kunstnere og kunstnerbedrifter kan jobbe og utvikle sin praksis under egnede og forutsigbare rammer, er en gevinst for kunstnere, for kunder og aktører og ikke minst for kunsten – som er en viktig faktor i samfunn og samfunnsutvikling både regionalt, nasjonalt og internasjonalt, sier Dáiddadállu trioen Maret Anne Sara, Elle Sofe Sara og Dine Arnannguaq Fenger Lynge.

F.v. Elle Sove Henriksen, Trine Skei Grande og Máret Anne Sara
Foto: Susanne Hætta

Máret Anne Sara er initiativtaker til Dáiddadállu, og behovet for egnede arbeidslokaler var et av hovedmomentene for at hun dro i gang prosjektet sammen med kollega Elle Sofe Sara.

Dáiddadállu har i sitt femte driftsår 18 kunstner-medlemmer. Kollektivet er de i gang med blant annet forstudier og prosjektering av et nytt og egnet bygg for kunstnere og deres produksjoner.

Med et tverrfaglig kunstnermiljø der 18 kunstnere stiller med bred fagbakgrunn og ulike behov, sier det seg selv at det er det snakk om et omfattende og tidskrevende prosjekt.

Viktig for kunstnere, kunst og samfunn

-Vi er veldig glad for at Maret Anne investerer i et kunststudio. Dette er en stor og krevende prosess som ikke alle små kunstnerbedrifter skal måtte ta seg av egenhendig. At Maret Anne gjør det, viser bare hvor akutt og reelt behovet er for våre kunstnere. Det sier daglig leder i Dáiddádallu, Dine Arnannguaq Fenger Lynge.

-Vi ser med glede fram mot denne positive utviklingen og at Dáiddádallus kunstnere samt våre gjestende kunstnere, periodevis kan ha nytte av Máret Annes studio inntil vi har fått opp et egnet Dáiddadállu.

Dine Arnannguaq Fenger Lynge
Foto: Dáiddadállu

Dine Arnannguaq Fenger Lynge mener at det er viktig for kunstnere, kunst og samfunn at vi får til egnede lokaler. Det gjør at vi kan fortsette med å bygge opp kunsten og det sterke nettverket vi har. Viktig er det også at vi da kan imøtekomme kunstnernes behov og ikke minst tilrettelegge for å møte den store etterspørselen nasjonalt og internasjonalt om samarbeid, presentasjon og visning av samisk kunst i ulike former!