Åpen framtid – en utredning om økonomien og pengestrømmen i filmbransjen

 In Forskning og publikasjoner

filmrapportÅpen framtid – en utredning om økonomien og pengestrømmene i filmbransjen
Utredning utført av ideas2evidence og Vista Analyse på oppdrag fra Kulturdepartementet og er grunnlaget for departementets arbeid med Regjeringens gjennomgang av filmområdet og filmpolitikken. Rapport 7/2014.