Medlem

Hermetikken Kulturnæringshage AS deltar i det nasjonale næringshageprogrammet. Næringshageprogrammet skal bidra økt verdiskaping gjennom tilrettelegging for utvikling av kunnskapsarbeidsplasser [...]