Avstand ingen hindring!

 In Nyheter

Hva gjør man når man er med i et nettverk med over 60 bedrifter og det er 8 timers kjøring til den du har lyst til å samarbeide med? Da bruker vi virtuelle tjenester og har møter og samtaler som blir som «nesten på ordentlig»!

Det skjedde her om dagen en av «Hermetikkerne» trengte råd fra en annen om oppussing av gamle kysthus.

Siss-Heidi Hansen, Tufjord brygge. Rolvsøya i Måsøy kommune.

Emma Gunnarsson i Berlevåg ringte oss og spurte om vi kunne kople henne opp til Siss-Heidi i Tufjord. Emma ville snakke om Kjølnes fyr med Siss-Heidi som har pusset opp Tufjord brygge, få gode råd og tips fra en som har gjort det før.

Vi koplet opp, og overlot «møterommet» til de to bedriftene til å snakke i fred. Nå jobber vi for at denne tjenesten skal benyttes av enda flere av våre bedrifter.

Så hvis du som medlem i Hermetikken vil prate med en annen i nettverket, ta kontakt med oss, så fikser vi møterom!

Det er en av mange fordeler med å være medlem hos oss!