DESINGPOTETEN

 In

Animasjon er en effektiv måte å formidle et budskap på. Designpoteten bistår din bedrift med å kommunisere en idé, konsept eller informasjon ut til aktuelle målgrupper på en virkningsfull og kreativ måte. Det kan være i form av video innhold for nettsider og sosiale medier, reklame, informasjon-/presentasjons videoer mm.

3D visualisering benyttes ofte for å visualisere et produkt, konsept eller prosess. Dette kan f.eks. være nyttig i utviklingsfasen av et tenkt produkt, i kontakt med aktuelle investorer, eller internt i planlegging av en prosess. I samarbeid med kunden utformer vi hensiktsmessige fremstillinger i form av bilder, illustrasjoner eller video materiell.

Foruten 3D visualisering og animasjon kan Designpoteten bidra med det meste knyttet til design og visuell kommunikasjon. Med allsidig kunnskap, og gjennom samarbeid med bl.a. fotografer, web utviklere og grafisk designere, kan vi tilby varierte og helhetlige løsninger for din bedrift. Designpoteten er behjelpelig med forslag og kreative løsninger, og kan bistå fra ide-utviklingsfasen til en ferdig løsning.