Aurora Polar AS

 In

Forskjellig medievirksomhet som visuell kommunikasjon, verbal kommunikasjon, foredrag, TV- produksjon, radioproduksjoner, dokumentarfoto, kunstfoto, konseptuelle fotoprosjekter, visuell kunst, film, bildespill, journalistikk, forlagsvirksomhet, mediekurs, fotokurs, medierådgivning, kommunikasjonsrådgivning, research, location scouting og forfattervirksomhet.