Filmverftet AS

 In
Filmverftet er ei klynge i Tromsø og et nettverk i det internasjonale Nord-Norge for filmrelaterte bedrifter.
Sammen er vi et kraftfullt ressursknutepunkt for filmindustrien i nord. Gjennom å synliggjøre hverandre, dele ideer, kjøpe tjenester av hverandre og utvikle prosjekter sammen, videreutvikler vi vår profesjon og kompetanse.
Når nordnorske bedrifter innen filmproduksjon står sammen blir filmindustrien styrket. Selskapet skal utvikle et nettverk som er større enn det bedriftene i Filmverftet utgjør i dag. Slik skal Filmverftet være en katalysator for utvikling og etter hvert en viktig representant for den voksende filmindustrien i nord. Filmverftet vil være det naturlige stedet offentlig og privat næringsliv kontakter når de har behov for kompetanse og tjenester innen filmproduksjon.
Som filmfaglig arena skal vi arrangere filmfaglige seminarer og masterclasses, samt filmvisninger og work-in-progress-visninger. Vi skal lage et formelt nettverk med synliggjøring av medlemsbedriftene på våre nettsider, i sosiale medier og andre steder det er naturlig.