Hilde Skankce Pedersen

 In

Jeg er født i Hammerfest og bor i Kautokeino, Finnmark. Jeg arbeider som billedkunstner, forfatter, scenograf og kostymedesigner. Jeg arbeider med kunst til offentlige bygg og utearealer, til bedrifter og privatpersoner. Mitt kunstuttrykk omfatter mixed media/ blandet teknikk, maleri, collage, foto og installasjon.

Jeg arbeider ofte interdisiplinært i spenningsfeltet mellom billedkunst og teater, noe som resulterer i uttrykk som performance og scenetekster.

Hilde Skancke Pedersen – samisk-norsk kunstner