Komafest

 In

Komafest utfører kunstprosjekter og stedsutvikling i lokalsamfunn, som ofte befinner seg i utkantstrøk, gjennom folk-til-folk-samarbeid. Vi forsøker å skape nye tilnærminger til utfordringer som disse lokalsamfunnene har. Gjennom ulike deltakende byggeprosjekter, ønsker vi å inspirere folk, for så å gi dem en arena for både handling og debatt. Komafest utfører i hovedsak egne prosjekter, men bistår og rådgir også (eks. prosjektutvikling, søknadsskriving, grafisk utforming).

www.komafest.com

https://www.facebook.com/Komafest