Kulturpiloten

 In

Stiftelsen Laboratoriet for kunst, kultur og stedsutvikling i Vardø har som formål å legge til rette for kunst- og kulturnæring i Vardø. Daglig leder er Gry-Anita Kristiansen.

Stiftelsen er et non-profit-foretak der alt overskudd føres tilbake til driften. Styret for stiftelsen består av representanter fra følgende organisasjoner og institusjoner: Yukigassen Norway, Blues i Vintermørket, Vardø idrettsråd, Vardø Sang og Musikkråd og Nye Vardø Næringsforening.