Maritim Facilitator Norway AS

 In

Levere konsulent- og rådgivingstjeneseter innen maritim,  havne- og logistikk virksomhet. Foretaket skal fasilitere  planprosseser og prosjektprossesser. Foretaket skal levere/arrangere  maritime opplevelsesturer som f.eks seilturer, charterseilaser og  event. Foretaket skal drive med turistdestinasjonsutvikling for  båtturister og seilere. Foretaket skal kunne gi opplæring og  undervisning innen havnelogistikk, navigasjon og seiling.