Perleporten Kulturhus

 In
Perleporten Kulturhus er det tidligere gamle Honningsvåg Bedehus som ble bygd rundt 1950. Det ble kjøpt av Tore Fosse og Birgit Lähdesmäki Johansen i juni 2011. Bygget, med sin fantastiske beliggenhet sentralt i Storgata/Sjøgata, ble oppført som forsamlingshus tidlig på 50-tallet, men de siste 10-15 årene før overtakelsen, forfalt huset kraftig..
Etter overtagelsen ble bygget renovert, og Perleporten Kulturhus  ble en realitet med offisiell åpning 9.juni 2012.

Daglig leder på Perleporten Kulturhus er Birgit Lähdesmäki Johansen. Hun er utdannet lærer. Birgit har utover lærerjobb også jobbet en stor del av sitt liv med ulike kulturprosjekter; film, musikk og sang. I 2012 sa hun opp sin stilling i Nordkapp Kommune for å jobbe og satse på Perleporten Kulturhus.

Tore Fosse er produsent i halv stilling på Perleporten Kulturhus. Han er utdannet lærer innenfor musikk og har jobbet som lærer og kulturprodusent i Nordkapp kommune i mange år. Han har også jobbet i flere år innen for film og andre kulturprosjekter i kommunen.