Reintag

 In

Reintag drives av webutvikler Tore Larsen, og leverer framtidsrettede nettsider. Tore har alltid et fokus på å levere kvalitet og gode løsninger for kunden. Han utfører både design og det tekniske bak nettsider. Her kan du altså få en komplett nettside fra en og samme leverandør.

Reintag leverer løsninger på flere publiseringsplattformer blant annet WordPress og Joomla.

Webdesign og webutvikling dreier seg om å lage de gode å framtidsretta nettløsningene. Reintag er et nyetablert enkelpersonsforetak som har fokus på nettopp dette. Det handler om å skape de gode opplevelsene på nettet.

Reintag er stasjonert i Nord-Norge, nærmere bestemt i Finnmark. Foretaket driftes av innhaver Tore Larsen. Tore Larsen er utdannet mediegrafiker etter fullført lærlingetid i reklamebyrået Arc Giraff. Han har vært opptatt av hvordan digitale løsninger ser ut og fungerer fra han var ganske ung. Tore både designer og utvikler nettløsninger. Det er viktig for Tore at løsningene både ser bra ut, og fungerer prikkfritt.

Tore har alltid et fokus på å levere kvalitet. Han utfører både design og det tekniske bak nettsider. Her kan du altså få en komplett nettside fra en og samme leverandør.

Reintag leverer løsninger på flere publiseringsplattformer blant annet WordPress og Joomla.

reintag.no
tore@reintag.no
facebook

+47 991 56 202