Sarakka Gaup

 In

Sarakka Gaup er fra Oslo og Kautokeino. Hun har utdanning fra Kunsthøgskolen i Oslo BA skuespillerfag (tidl. Statens Teaterhøgskole) 2019 – 2022.

Hun har spilt i 10 produksjoner ved disse teatrene: Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš, Hålogaland Teater, Giron Sámi teáhter og Riksteatern i Sverige.

Hun har i tillegg erfaring fra kortfilm, dansekompanier, fortellerteater, dubbing, joik –og sangfremførelse, diktopplesning og performance.

Hun har blitt tildelt arbeids-og kunstnerstipend for sin kunstneriske innsats:
Sametingets kultur – og idrettsstipend
Sparebankstiftelsen Nord-Norge Talentstipend
Hun har medlemskap i Sámi Lávdi (Sami association of performing art) og Skuespillerforbundet.

Daiddadallu | Sarakka Gaup