Stellaris Dansteater

 In

«Stellaris DansTeater (SD) er en profesjonell scenisk virksomhet med base i Hammerfest, med aktivitet og turnevirksomhet hovedsakelig i Barentsregionen/Nordområdene. Kompaniet ble etablert i 1980 og er i dag den eldste aktive sceniske gruppe innen dans i Norge, og mest sannsynlig verdens nordligste innen denne kategorien.

SD har alltid hatt høyt aktivitetsnivå og stor grad av gjennomføring av sine prosjekter. Vi jobber pr. dato på prosjektbasis og søker ulike finansieringsordninger for vår aktivitet. SD produserer 2-5 sceniske produksjoner pr. år og initierer til flere kunst- og kulturprosjekt. Kompaniet drives av dansekunstnere Solveig Leinan-Hermo og Marie Hermo Jensen, som også er kunstneriske og administrative ledere for bedriften.

SD har lagt stor vekt på kultursamarbeid over grensene, og vår høye aktivitet har bidratt til å skape et stort og sterkt profesjonelt nettverk. I dag samarbeider vi med ulike profesjonelle kunstnere, institusjoner og virksomheter i Barentsregionen (Norge, Sverige, Finland, Russland), de Baltiske land (Estland, Latvia og Litauen) og Aotearoa i New Zealand.
Utenom sceniske produksjoner har kompaniet bl.a. arbeidet med sted-spesifikke opplevelser og med kortfilmproduksjoner som har blitt vist både nasjonalt og internasjonalt; på kino, tv, under sceniske produksjoner og ved ulike arrangementer. SD ble opprinnelig etablert som virke for Leinan-Hermo produksjoner, men har gjennom tidene også utviklet seg også til å bli en produksjonsbedrift for mange skapende, utøvende og nyetablerte kunstnere innen flere sjangrer siden flere kunstnergrupper blir involvert i våre prosjekt.

Gjennom mange års virke har SD bidratt til vekst innen scenekunst lokalt, nasjonalt og internasjonalt. SD har etablert DanseFestival Barents i 2003 og arbeidet langsiktig for å etablere Nordnorsk landsdelscene for Dans som ble stiftet av Fylkeskommunene i Finnmark, Troms, Nordland og Hammerfest kommune i 2004, og som senere endret navnet til Dansearena nord i 2010. Undervisningstilbudet som SD hadde tidligere gjennom egen ballettskole og danseverksted, er overtatt av Hammerfest kulturskole. SD var også en av forkjemperne for Arktisk kultursenter som er Hammerfest kommune sitt kulturhus og som hadde den offisielle åpningen 17 januar 2008, med to studioer og scener tilrettelagt for dans etter patent fra SD. Leinan-Hermo var en av stifterne av Forum for nordnorske Dansekunstnere (1989), og har lagt ned en stor arbeidsinnsats i Barents DansRåd siden 2003. Siden 2010 har SD også jobbet aktivt som formidler av scenekunst i New Zealand gjennom stellaris dance nz, samt Taranaki Dance Trust og Waikato Contemporary Dance Projects Trust.»

Hjemmeside
Facebook
Instagram
E-post
tlf. +47 950 66 744