To Typer

 In

Vi utfører også en rekke andre tjenester som ferdiggjøring av materiell kunder selv har produsert, innscanning og justering av bilder eller dokumenter for bruk i trykksaker, på nett eller til andre formål. 

Vi tar også på oss oppdrag med kopiering/printing av f.eks rappporter, anbudsdokumenter osv.