Trivselslaben

 In

Trivselslaben er en sosial entreprenør som bevisst tar tak i bestemte samfunnsproblem og etablerer nye løsninger, nye organiseringer eller bringer forskjellige grupperinger sammen for å løse disse utfordringene.

Trivselslaben eies og drives av Lise Aanesen.

Utleieboliger. Foto: Tufjord Brygge