Tromsø Internasjonale Filmfestival

 In

Tromsø internasjonale filmfestival er både en populær publikumsfestival, samt et viktig møtested for norsk og internasjonal filmbransje.

Tromsø internasjonale filmfestival viser utfordrende kvalitetsfilm fra hele verden for et lokalt, nasjonalt og internasjonalt publikum. Festivalen ble arrangert for første gang i 1991 med et totalt besøk på 5200. I 2020, i sitt trettiende år, solgte TIFF 58 320 billetter til ordinære filmvisninger og hadde et samlet totalbesøk på 68 554.

«TIFF skal være en arena for felles filmopplevelser med fokus på kunstnerisk kvalitet, kuratert på bakgrunn av TIFFs verdier, med vekt på ytringsfrihet og humanisme»

Stiftelsen TIFF

Etter å ha vært driftet av Tromsø Kino KF siden oppstarten i 1991, ble Tromsø internasjonale filmfestival skilt ut og organisert som en stiftelse med eget styre i 2002. Stifteren var Tromsø Kino KF, nå omorganisert og heter Aurora Kino IKS.

En valgkomité bestående av representanter utnevnt av styrene i Aurora Kino IKS og TIFF utpeker nye styremedlemmer til TIFF. Styret er til valg annethvert år.

Forside – Tromsø Internasjonale Filmfestival (tiff.no)
Tromsø Int. Film Festival (@tromsofilmfest) • Instagram
Facebook
post@tiff.no