Berlevåg etterlyser kunstnere!

 In Nyheter

– Er du selv en kunstner eller vet om andre kunstnere som kunne tenke seg å komme til Berlevåg i sommer?

Emma GunnarssonSpørsmålet kommer fra Hermetikken-medlem Emma Gunnarsson. Hun sitter i komitéen for Sommer i Berlevåg 2018, er initiativtaker for festivalkunstner og prosjektleder og arrangør.  

Mange festivaler knytter kunstnere til sine arrangement, men Berlevåg vil at kunstneren som kommer til dem skal ha en større rolle.

– Kunstneren skal væra 3 uker i Berlevåg, bli kjent med stedet og folkene. Idéen er også at lokalbefolkningen skal lære å kjenne kunstneren og være delaktig, nysgjerrig og hjelpe til i arbeidsprosessen. Kanskje lærer folk noe nytt.

– Den siste uka, når den kreative prosessen er gjort, blir det en utstilling, installasjon eller utsmykning og artist-talk om kunsten. 

Sier Gunnarsson, som er opptatt at lokalbefokningen og tilreisende skal bli interessert og nysgjerrig i kunsten. 

– Slik blir det større kunstinteresse som på sikt kan være med på å bygge opp et rikt kulturliv i Berlevåg. 

Stor suksess

I fjor var tilbakemeldingene på festivalkunstprosjektet positive. Tina Surell Lange jobbet med lydinstallasjoner bygd på historier fra folket i Berlevåg. Folk tok henne med til steder de trodde kunne være av interesse for forskellige lydopptak, og de sto andektig og lyttet sammen med henne. Hun fikk høre mange historier og ble veldig veldig godt mottatt av folket i Berlevåg. 

Tine Surell Lange festivalkunstner 2017 Spelar in lyd i Muorjegargo til Soundestination Berlevåg  Foto: Emma Gunnarsson

“Det er folket som utgjør Berlevåg, derfor var det viktig å prate med masse folk som kan gi meg et inntrykk på hva og hvem Berlevåg er.”

Sitatet er hentet fra kunstner Tina Surell Lange var festivalkunstner i 2017.

Kunstnere søkes

I disse dager går det ut en utlysning der festivalkunstner søkes til Sommer i Berlevåg 2018.

Sommer i Berlevåg (SIB) er en festival som arrangeres hvert år i Berlevåg i Finnmark, Nord-Norge. Kunstnere/kunstnergrupper som velges ut vil motta ett produksjons- og reisestipend på 12 000 kr. 

Gratis overnatting på Berlevågatelieene – Kvitbrakka i 2 uker , fra 1 – 15 juli  og 16-22 juli på Kjølnes fyr, Berlevåg.

Samtidsaktuelle spørsmål

Tematisk gis det ingen begrensninger, men det er ønskelig at prosjektskissen sier noe om hvorfor dette burde finne sted i Berlevåg.

– Vi ser gjerne også att man arbeider i det arktiske området og da gjerne med samtidsaktuelle og politiske spørsmål. Tanken er at prosjektet skal resultere i en utstillingsinstallasjon eller utsmykning, sier Emma Gunnarsson.

En utvalgruppe velger ut en vinner som blir invitert. Kunstverket eller -prosjektet kan finne sted ute eller innendørs og skal bidra til å skape aktiviteter i Berlevåg og resultatet skal være tilgjengelig for et bredt publikum. 

Søknaden skal inneholde prosjektskisse, cv, kostnadsoverslag og dokumentasjon. Søknadsfrist: 4. februar 2018. Svar kan forventes i siste del av februar.

Send søknaden til:

Kontaktperson: Emma Gunnarsson.

Tlf 469 54 174 mail: emma.gunnarsson@gmail.com

Valgkomiteen for Festivalkunstner SIB 2018 består av: Emma Gunnarsson: Kunstner og representant for Kvitbrakka. Ellen M. Samuelsen: DKS-koordinator, lærer, og kulturarbeider. Jan Einar leder i Berlevåg blandakor og Kirkeverge. Linda Cecilie Fredriksen: Danseinstruktør, frisør og representant for Arktiske Hofter.

Linker:

http://www.kvitbrakka.com/