Bidrar til optimisme i kulturnæringene i nord

 In Nyheter

Pressemelding fra Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge:

Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge gir til sammen fem og en halv millioner kroner til film, scenekunst og tverrfaglige prosjekter. 

En tid tilbake offentliggjorde Statistisk Sentralbyrå tall som viser at ingen næring i nord vokser så fort som kulturnæringen. Det viser at vi er på rett sted til rett tid med midler som på en ubyråkratisk og spenstig måte kan stimulere de som satser på egne evner og kreativitet, sier daglig leder Bjørn Eirik Olsen i Kulturnæringsstiftelsen. 

Innen film gir Kulturnæringsstiftelsen tilskudd til to prosjekter som går ut på å utvikle bedre distribusjonsmuligheter for nordnorsk film. Det ene prosjektet er i regi av Tromsø internasjonale filmfestival. TIFF ønsker å videreutvikle eksisterende kompetanse på kjøp og salg av film i retning av å kunne tilby distribusjon for nordnorske produsenter. I det andre prosjektet ønsker filmprodusenten MerFilm å se på teknologiske løsninger for salg av film direkte fra produsent til forbruker. 

I den senere tid har vi sett at flere nordnorske filmprosjekter har hatt problemer med å finne distributører til sine prosjekter. Det er derfor behov for å utvikle minst et selskap som har den nødvendige kompetanse og muskler til å kunne bringe nordnorsk film ut i markedet, sier festivalsjef Marthe Otte i Tromsø internasjonale filmfestival. 

Stiftelsen gir også støtte til et prosjekt på Helgeland som ønsker å bygge strukturer for kommersiell TV-produksjon. Et annet prosjekt som kan nevnes er utvikling av et spill i forbindelse med en ny film om Pelle Politibil som vil ha premiere under Bodø bys 200-årsjubileum i 2016. 

Radart – en organisasjon som samler frie scenekunstnere i nord – fikk god uttelling. Et av de største prosjektene skjer i regi av Radart selv og går ut på å utvikle nedslagsfeltet for den frie scenekunsten gjennom flere forestillinger til et bredere publikum. Et annet viktig prosjekt er FLYT ledet av Ferske Scener. FLYT går ut på å utvikle nye organisasjonsmodeller for kunst- og kulturproduksjon – kunnskap som vil kunne være nyttig også for annen kreativ kunnskapsvirksomhet. 

I Alta får Arktisk Scene AS tilskudd til to prosjekter. Det ene av disse går ut på å iscenesette en forestilling mellom dansekunstnere og gravemaskinmiljøet i Alta. På denne måten ønsker de å bryte ned grensene mot lokalt næringsliv og å vinne nytt publikum, samtidig som det produseres innovativ og god kunst.

Det ble også gitt støtte til flere, større tverrfaglig satsinger. En av disse er etablering av virtuelle tjenester til kulturnæringsbedrifter. Hermetikken Kulturnæringshage, som har erfaring med å bistå små aktører på små steder, ønsker å bygge opp en plattform og et sett av tjenester som på sikt kan ha hele Norge som målområde. I Honningsvåg får Perleporten Kulturhus 250 000 kroner til å utvikle et markedsprogram for forestillingen Our Northernmost Life. Kafeteateret, som gir kunnskap om stedet og livet lengst nord i Norge – formidlet gjennom sang, dans, humor og alvor – retter seg mot en kvart million turister som besøker Nordkapp årlig. 

Kulturnæringsstiftelsen har nå vært i drift i tre år og har gått inn i over 300 prosjekter. Vi har fått et godt overblikk over hva som rører seg i nord, og satser spissere og sterkere der vi ser størst potensial. Vi satser på å bygge nettverk mot etablerte institusjoner, og vi ønsker å bidra til prosjekter som kan danne bærekraftige strukturer for de nordnorske kulturnæringsaktørene, sier styreleder Marit Reutz.

Liste over tildelinger 

Filmindustri (10 prosjekter – 1,7 millioner kroner)

Tromsø internasjonale filmfestival, Troms: kr 300 000 til utviklingsprosjekt om filmdistribusjon.

AlfredFilm AS, Nordland: kr 300 000 til etablering av produksjonsstrukturer for produksjon av tv-serier til det kommersielle markedet.

Arctic Action AS, Troms: kr 200 000 til Arctic Action – Infrastrukturer for stunttjenester.

Emilija Skarnulyte, Troms: kr 200 000 utvikling og etablering av 16 mm film lab for det regionale, kunstneriske filmmiljøet.

DigiPilot AS, Nordland: kr 200 000 til utvikling av spill og app basert på ny film om Pelle Politibil.

MerFilm, Troms: kr 150 000 til VODplattform – Teknologiske løsninger for salg av film direkte fra produsent til publikum. 

Simen Nyland / New Dawn Productions, Nordland: kr 100 000 til utvikling og testing av ny teknologi innen film og historiefortelling. Fokus Motion capture i 2D og 3D.

Haukland Eiendomsutvikling AS, Nordland: kr 100 000 til infrastruktur og markedsføring av Arctic Air Cinema i Lofoten. 

Ragnhildur Asvaldsdottir Filmverkstedet og Kristin Nicolaysen, Nicolaysen Film AS, Finnmark: kr 75 000 til plattform og utvikling av DocAnimo – krysning mellom dokumentarfilm og animasjon.

Nordnorsk Filmsenter AS, Troms: kr 50 000 til styrking av nettverk gjennom kompetansehevingsprosjektet EsoDoc.

Scenekunst (12 prosjekter – 1,7 millioner kroner)

RadArt – Nettverk for fri Scenekunst, Troms: kr 300 000 til Prosjekt RADIUS. Mer scenekunst, mer synlighet og mer publikum! 

Stiftelsen Ferske Scener, Troms: kr 300 000 til FLYT 2. Bærekraftig kulturnæringsorganisering på kunstens premisser. 

Perleporten Kulturhus AS, Finnmark: kr 250 000 til videreutvikling av Our Northernmost Life m/Nordkapp Cafe Teater. Tilskudd til markedsføring mot cruiseturisme.

Kartellet SUS, Troms: kr 150 000 til utvikling av Kartellet AS. Fokus på marked. 

Arktisk Scene AS, Finnmark: kr 150 000 til å skape en ny samarbeidsarena mellom dansekunst og gravemaskinmiljøet i Alta.

Silje Solheim Johnsen produksjoner, Troms: kr 100 000 til synliggjøring og økt salg av selskapet.

Stellaris DansTeater, Finnmark: kr 100 000 til jubileumsmarkering for Solveig Leinan-Hermo og Stellaris DansTeater. Tilskuddet går til nettverksbygging i bransjen og markedsføring av arrangementet.

Teaterterminalen, Troms: kr 100 000 til videreutvikling og etablering av teaterterminalen. 

Eilertsen & Granados Teaterkompani, Nordland: kr 80 000 til promotering av teateret og nettverksbygging.

Johnsen & Johnsen produksjoner, Troms: kr 68 000 til promotering av scenekunstner, kompani og forestillinger.

Arktisk Scene AS, Finnmark: kr 50 000 til utvikling av Levi-entertaining program. Eksport av kulturnæringstjenester til Finland.

Sadio Nor Teater SA, Troms: kr 39 000 til Kultur som næring. Samarbeid med UiT.

Tverrfaglig (8 prosjekter – 1,6 millioner kroner)

Hermetikken Kulturnæringshage, Finnmark: kr 400 000 til å utvikle virtuelle tjenester til kulturnæringsbedrifter. 

Aasjordbruket AS, Nordland: kr 350 000 til infrastruktur til Kulturstedet Aasjordbruket på.

Langferd AS, Nordland: kr 200 000 til SALT ART & SALT INFRASTRUKTUR for å bidra til forsvarlig sikring og oppbygging av bygningsmassen. 

Superlys AS, Troms: kr 200 000 til SUPERLYS AS 3D-studio.

Nordlysfestivalen, Troms: kr 150 000 til Arktisk Kulturproduksjon – tjenesteutvikling til festivaler og arrangementer.

Ragnhild Lie, Rags Productions/ Lofoten Wool & Art As, Nordland: kr 150 000 til infrastruktur til Låven Kreatorium. 

Kulturnatta Tromsø, Troms: kr 100 000 til markedsføring og konseptutvikling.

Bjørn Film & Story, Troms: kr 40 000 til infrastrukturer for dokumentasjon/filming av scenekunst, etc. 

Støtte til kort- og dokumentarfilm  

Koko Film får 100 000 kr i tilskudd til «Havsel», en dokumentar om skuta Havsel som drar til Vestisen på sin sannsynligvis siste selfangsttur. Et spennende møte mellom regissøren Trude Berg Ottesen som er vegetarianer og skipper Bjørne og hans mannskap. 

MerFilm får 100 000 kr til kortfilmen «Spor av dyr». Filmen utforsker hvordan tre kvinner i ulike tidsfaser av sitt liv forholder seg til kropp og seksualitet. Marianne Ulrichsen har regi. 

Siivet AS får 100 000 kr i tilskudd til «Fra Grand Hotell til Köykiniemi». Anstein Mikkelsen lager en dokumentar om to kvenske brødre; den ene ble hjemme på gården og den andre dro til Oslo der han fikk jobb som servitør på Grand Hotell. 

Yesbox Productions AS får 100 000 kr i tilskudd til «Hunden», en surrealistisk kortfilm om en mann som vil hevne seg på naboen han mistenker for å ha tatt livet av hunden. Aleksander Nordaas fra Mosjøen har regi sammen med Hallvard Holmen. 

—————-

Ved alle tildelinger tas det forbehold om at søker har på plass annen finansiering i henhold til plan og er i stand til å gjennomføre prosjektet. 

Ved ønske om flere opplysninger, vennligst ta kontakt med: 

Bjørn Eirik Olsen, daglig leder

Mobil: 952 17 749, e-post: beo@snnstiftelsene.no

Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge ble etablert høsten 2012. Formålet er å bidra til allmennyttig utvikling av kulturnæringen innenfor forretningsområdet til Spare-Bank 1 Nord-Norge. Dette skal skje ved at Stiftelsen gir økonomiske bidrag (gaver, lån eller investeringer) til kulturnæringsvirksomhet eller kulturnæringsfremmende aktiviteter. Det overordnede målet er å bidra til å skape flere arbeidsplasser. 

 Stiftelsen kan tildele inntil 20 millioner kroner årlig. Ved tildelinger skal det legges vekt på:

Etablering av arbeidsplasser

Mangfold i kulturnæringen

Utvikling av kulturnæring i hele markedsområdet for SpareBank 1 Nord-Norge (Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard)

Utvikling av bærekraftige strukturer 

 

Neste utlysning av midler vil ha søknadsfrist 1. oktober 2015, se www.snnstiftelsene.no