Den gode historien

 In Nyheter

Vinica Film og Media AS er navnet og det er et nytt firma du kommer til å høre mer fra fremover. 

Tre gode kolleger fra tiden i NRK Finnmark, Anne Kjersti Storaunet, Arnstein Jensen og Kurt Ivar Amundsen, tar nå steget ut i markedet for levende bilder, som for eksempel film, tv-produksjoner, reklamefilm, foredragsfilm og andre kommunikasjonsoppdrag. 

Deres satsing er å bygge opp en kompetansebedrift innenfor den kreative bransjen og er et bidrag til utviklingen av et variert og solid næringsliv i dette området.

Og de besitter til sammen mye kompetanse og erfaring.

De har alle høyere utdanning i fjernsyns- og medieproduksjon, i tillegg til  kompetanse i teknikk- og realfag, pedagogikk, administrasjon/ledelse (MBA), fremmedspråk bl.a. russisk samt journalistikk.

I tillegg kommer lang erfaring fra NRK og yrkeslivet ellers.

Vadsø blir basen, og Den Gode Historien blir deres arena. Og som medlemmer av Hermetikken Kulturnæringshage får de god hjelp i startfasen!

Deres satsing på å bygge opp en slik kompetansebedrift i de kreative bransjer er et bidrag til utviklingen av et variert og solid næringsliv i dette området.

Vinica Film og Media A/s er i oppstartsfasen, og dere vil høre og se mer fra de framover.

De jobber nå med finansieringen av utstyr, og har således foreløpig holdt en lav profil både hva angår markedsføring og mediefokus.

Men fornøyde kunder er allerede i porteføljen, en av de er Norge Rundt i NRK Hordaland i Bergen.

Nylig sendte de ut det første av flere produkter kjøpt inn fra Vinica Film og Media A/S.

Også musikk og produksjon er signert Vinica Film og Media A/S.

Her er en link til sendingen – se siste innslag: «Ny Dag Gryr»: https://tv.nrk.no/serie/norge-rundt

Forsidebildet: Fotograf Per-Martin Karlsen