Det RYK av musikkbransjen i nord

 In Nyheter

Hermetikken-medlemmene var godt representert på det musikalske bransjetreffet i Alta i slutten av mars. Her samlet RYK, Rytmisk kompetansesenter i nord, representanter fra musikkmiljøet i Nord-Norge med over 70 deltakere.

Fra Hermetikken Kulturnæringshage deltok Elle Marja Eira, Robert Lundgren, sjef for Varangerfestivalen, Perleporten Kulturhus med Tore Fosse, Birgit L. Johansen, Kim-Erling Johansen og Torill Olsen fra Hermetikken-administrasjonen. Olsen ledet samtalesekvensene på konferansen, her med Ingrid Medby og Morten Ruud.

Torill Olsen, Ingrid Medby og Morten Ruud

– Det var utrolig artig å lede samtalen, blant annet fordi jeg lærer så mye av å sette meg inn i problemstillingene musikere står overfor både i produksjon og promotering. Dette er en bransje som er viktig for Hermetikken å forstå og kunne mer om, for vi håper at vi får enda flere medlemsbedrifter nettopp fra musikkmiljøet, sier hun.

Nordnorsk identitet

Tema for bransjetreffet var Nordnorsk identitet – Kan en tydelig nordnorsk identitet og fellessatsinger fra nord få flere artister fra denne regionen ut i verden?

PetterCarlsen

Konferansen ble åpnet av Petter Carlsen som i disse dager kommer ut med sin nye plate «Glimt». 

Musikken har presenterte i den 20 minutters lange minikonserten passet godt til tema om nordnorsk identitet.

På samlingen i Alta ønsket RYK å finne ut om det faktisk finnes en tydelig nordnorsk identitet på det nordnorske musikkfeltet. Og om det finnes, hvordan kommer det til uttrykk og hvordan kan dette utnyttes til å få flere artister fra nord ut i verden?

Første dag gikk ut på å drøfte dette perspektivet ved hjelp av blant andre Ingrid A. Medby som har forsket på identitet, og Morten Ruud fra NRK som la frem synspunkter om hva som er medias rolle i forhold til identitet.

Andre dag tok for seg tema om Kreative Nord, Innovasjon Norge sin satsing på kreative næringer og Robert Lundgren i Varangerfestivalen med tema «Fortellinger fra Ice Statsion». 

Linda Skipnes Strand fra (foto) Nordnorsk jazzsenter har stått for mye av den praktiske tilretteleggingen av bransjetreffet. Hun er både glad og overrasket over at de klarte å samle 74 deltakere.

– Dette er flere deltakere enn vi våget å håpe på. Her er også veldig mange fra Finnmark, og det var et strålende engasjement og stemning gjennom hele bransjetreffet.

DSC 5644

Hvem og hva er RYK?

RYK, Rytmisk kompetansenettverk i nord, er et samarbeid mellom Nordnorsk Jazzsenter, Folkemusikk i nord og Kofor.

Målet er å heve nivået på det rytmiske feltet i Nord-Norge og være et serviceorgan for profesjonelle musikere og arrangører samt øvrig musikkbransje i landsdelen. 

Det rytmiske musikkfeltet i Nord-Norge har lange og stolte tradisjoner. Gjennom de senere årene har mye av denne kunnskapen og kompetansen blitt formalisert gjennom ulike organer. De tre aktørene har spesialkompetanse på viktige områder innenfor musikkbransjen.

Politisk jobbing, bransjekunnskap, musikk som næring, turnévirksomhet og talentutvikling er blant tingene RYK jobber med for å styrke og heve det rytmiske feltet i Nord-Norge.

Musikkmiljøet en viktig del av kulturnæringene

For Hermetikken Kulturnæringshage er det viktig at vi har god kontakt med musikkmiljøet i hele regionen. Derfor er det positivt at så mange av «Hermetikkerne» har funnet veien til bransjetreffet i Alta. 

Det sier leder Mette T. Westlie. 

– At så mange av våre aktører deltar på dette bransjetreffet vitner om at vi søker enda bedre kontakt og kunnskap med musikkbransjen i landsdelen. Vi tar sikte på å øke våre kompetanse på musikkfeltet, og invitere til samarbeid mellom aktørene. 

Her finner du programmet for årets musikalske bransjetreff i Alta: Program.