Det siste du hører fra Kunnskapsverket!

 In Nyheter

Etter 5 år legges Kunnskapsverket ned.

Her er Atle Hauge, leder av Kunnskapsverket sine sluttord.

Kjære alle venner av Kunnskapsverket

Som forsker er det tre ting man drømmer om:

1 Få forske på noe man brenner for
2 Fåtidpåsegtilådykkened i materien
3 Få jobbe med gode og spennende forskerkollegaer

I Kunnskapsverket har dette kinderegget av en forskerdrøm gått i oppfyllelse. Når jeg og de andre i Kunnskapsverket har fått lov til å reise rundt i landet – fra Kristiansand til Vadsø –for å snakke med folk, treffe bedrifter og se alt det spennende som skjer i de kulturelle og kreative næringene, er det bare å ta av seg hatten i beundring.

Det første som slo meg da Kunnskapsverket startet opp for drøye fem år siden, er hvor mye flinke og kreative mennesker som trekkes mot denne næringen. Og det samme gjelder fortsatt – det er ikke tvil om at den beste ressursen man har i den kulturelle og kreative næringen er, for å si det på forskerspråk – humankapitalen. Samtidig er det helt åpenbart at de politiske innsatsfaktorene har endret seg med årene, hvor også flere samfunnsaktører har tatt eierskap til feltet.

Når vi nå går inn for landing er det også på tide å takke alle de som har stilt opp i intervjuer og delt erfaringer, alle som har svart på spørreskjema, alle som har fulgt oss og gitt tilbakemeldinger, alle som har ønsket at vi skulle komme og presentere forskningen vår, alle som har fulgt oss på sosiale medier, som har abonnert og lest nyhetsbrevet, som har lastet ned og brukt forskningsrapportene og alle gode diskusjonspartnere gjennom fem år.

På vegne av teamet takker jeg for tiden vi har hatt sammen, og overleverer med dette vår Vareopptelling.

Her er hele sluttrapporten «Vareopptelling Kunnskapsverket 2014–2019«.