Digger du sjokoladen min?

 In Nyheter

facebook-siden til sjokolade Camilla står det:

«Hei ? (Del, del)

DIGGER du sjokoladen min? LIKER du og HAR TRO PÅ konseptet Sjokolade Camilla? Vil du VÆRE MED på den videre utviklingen MOT Å FÅ SJOKOLADE I POSTEN? Da håper jeg du vil støtte meg mot min drøm! ??

Jeg har akkurat lansert folkefinansiering til utstyr og sjokolademaskiner gjennom Dnb’s Startskudd.no. Prosjektet er åpent for støtte på Startskudd kun i 35 dager.. (Man kan støtte med Vipps). Sjekk linken for mer utfyllende informasjon. (Jeg har brukt mye egenkapital allerede på investeringer, og skal søke tilskudd fra det offentlige, men det vil ikke dekke hele utgiftsposten, derfor Startskudd/ folkefinansiering) 😉

Jeg blir veldig takknemlig for din støtte og ikke minst håper jeg du kan hjelpe meg ved å dele prosjektet på din Facebook side.»

Vi tok kontakt med vårt Hermetikken-medlem for å høre mer om denne sprelske idéen hun bruker for å utvikle bedriften sin.

Hvorfor setter du i gang med folkefinansiering?

Jeg gjør dette av 3 hovedgrunner: 

For det første: Som en metode for å få inn mer kapital som kan brukes som egenkapital til innkjøp av utstyr (som et supplement til midler/ tilskudd jeg skal søke om).

Jeg har til nå brukt mye egenkapital til å investere i basisutstyr for å kunne gjennomføre en «test run»: En prøveproduksjon høsten/ vinteren 2017 for å se hvilke produkter som slår an, hvordan kjøpevilligheten hos kundene er, hvordan produksjonen må legges opp for å bli mest mulig effektiv.

Et annet viktig moment for meg var å «komme igang» med å lage sjokolader, og utarbeide emballasje, logo, en profil. For det er så gøy!

For det andre: Jeg ser på det som et salgsstunt/fremstøt, hvor de som ønsker det, får sjokolade igjen for donasjonene sine. Jeg får dekket mine kostnader, men får samtidig penger igjen som kan brukes til investeringene. Noen ønsker ingenting tilbake, kun å støtte, og da er det ren kapital som kommer inn.

For det tredje: En måte å gjøre meg og bedriften kjent for et større publikum, ettersom det også markedsføres på Startskudd.no. Og jeg må selv markedsføre det gjennom sosiale medier, ved å snakke med folk, o.l.

Hvor mye støtte forventer du å få inn på dette «stuntet»?

Jeg forventer realistisk sett å få inn mellom 30-50.000,- Men blir utrolig fornøyd om mitt hovedmål på 73.000 blir oppnådd, for da kan jeg bestille inn en viktig maskin.

Pengene skal utelukkende brukes til investeringer i utstyr, maskiner, oppussing og innredning av kjøkken/ produksjonslokale og utsalgssted. Og det vil settes i sving så snart prosjektetperioden er utløpt.

Er det enkelt å sette i gang folkefinansiering?

Både ja og nei. Man må vite hva man trenger penger til, hvorfor og hvor mye. Man bør sette realistiske mål, og være forberedt på å markedsføre det til flest mulig slik at flest mulig får muligheten til å bidra.

Man må være forberedt på å «stikke seg ut». Og man må legge mye arbeid inn i en kort, selgende presentasjon med lekre bilder som appellerer til potensielle givere.

Jeg brukte 3 arbeidsdager på å gjøre ferdig presentasjonen, og gjøre endringer som ble foreslått av Startskudd-gjengen for å få prosjektet godkjent.

Jeg brukte dyktige venner som leste gjennom og hjalp meg med tekst og bilder. 

Hvor mye markedsføring må til fra din side?

Man må regne med mye markedsføring. Først og fremst må familie og venner få vite om prosjektet, samt andre som heier på deg.

Så må man bruke sosiale medier for å få det ut. Jeg gjøre dette gjennom min private Facebook side, min Sjokolade Facebookside, gjennom å oppfordre folk til å dele mitt prosjekt, og på ulike oppslagstavler rundt omkring. Og jeg kjøper annonse gjennom Facebook. 

Startskudd anbefaler en også å ta kontakt med lokale media for å få blest om det. 

Hva kan venner og andre gjøre for å hjelpe til med din folkefinansiering?

Ved å snakke positivt om bedriften og prosjektet, og dele det gjennom sosiale medier.

Kan du forklare litt nærmere hva folkefinansiering er?

Folkefinansiering, eller «crowdfunding», er relativt nytt i Norge. I USA og i andre land er det mye mer vanlig, og folk bruker det gjerne for å få hjelp til å finansiere ulike prosjekter og veldedige formål.

Siden det er så nytt i Norge, så har jeg tenkt vel og lenge på om jeg tør prøve det. Redd for at noen vil tenke negativt om det. Se på det som «tigging» er vel det jeg har vært mest redd for.  

Etter å ha tenkt meg om, og blitt oppfordret til det av venner som gjerne ville bidra gjennom et sånt prosjekt, så satte jeg igang. Jeg tenker og at det er en ny og engasjerende måte å få inn midler på, når man har behov for kapital av ulike grunner.

Og det at jeg faktisk tilbyr giverne noe tilbake, gjør det mindre skummelt, og samtidig også mer attraktivt for potensielle givere. På en måte «kjøper» de jo da produkter hos meg, dog på et litt utradisjonelt vis.