– Du må sikre dine rettigheter!

 In Nyheter

– Bildet ditt kan bli brukt hvor som helst, tusenvis av ganger, uten at du får ei krone eller blir kreditert. Men det gjelder bare hvis du ikke har avtalt i detalj at du selger en bruksrett til et bilde, og at du alltid skal krediteres! 

Det sier Susanne Hætta på forespørsel fra oss om hvorfor det er så viktig å sikre sine imaterielle rettigheter, et tema som blir grundig diskutert i Proff Kultur, kompetanseprogrammet som Hermetikken Kulturnæringshage nå setter i gang.

Susanne er samisk forfatter, fotograf og fotokunstner i Vadsø, men jobber i hele landet. Hun gjør både foto- og tekstoppdrag for bedrifter, enten med mobilt fotostudio eller på location.

Derfor vet hun mye om å ta vare på sine rettigheter. 

– Et tips er at du kan spesifiserer at bruksretten gjelder én gang, og spesifiser hva bruksretten gjelder. For eksempel, en gang i papiravis og en gang på nett, og aldri i andre sammenhenger. Eller bare i sosiale medier, men ikke en rett til å gi bildet videre til andre for bruk. 

Og veldig viktig: Denne avtalen må være skriftlig!

– Aviser er spesielt ille når det gjelder å bruke bilder uten ny avtale. Derfor er det greit å ha gjort en avtale hver gang, om så i en mail, slik at du kan vise til denne når du må fakturere for avtalebrudd, sier Susanne og avslutter med at 

– det er vanlig praksis for profesjonelle fotografer å fakturere dobbelt for bruk uten avtale, men med kreditering. Man krediterer trippelt for bruk uten avtale og uten kreditering. 

Blir du med i PROFF KULTUR får du grundig innsikt i hvordan du sikrer dine immaterielle rettigheter.

I Proff Kultur ser vi på ulike typer immaterielle verdier i en virksomhet. Hvordan kan du sikre og følge opp disse verdiene i hverdagen? Hva bør du passe på i avtaler med kunder og samarbeidspartnere og hva er de vanligste fellene vi går i? 

Ta kontakt med torill@hermetikken.no hvis du vil melde deg på. Søknadsfrist er 28. mai 2019.