Eikjok klar med det 11. samiske tidsbildet

 In Nyheter

Kreative og dyktige Jorunn Eikjok arbeider videre med sitt prosjekt med samiske tidsbilder/sámi áigegova. Det 11. tidsbildet er en foto- og tekstutstilling med videoer. Prosjektet er initiert og utviklet av Eikjok som er sosiokulturell antropolog og kulturprodusent. Hun samarbeider med fotograf Ola Røe.

Produsent er Várjjat Sámi Musea – Varanger Samiske Museum.

– Formålet med utstillingen Elleve samiske tidsbilder – 11 sámi áigegova er å styrke ytringsfriheten om samiske spørsmål i Norge, særlig ved å stimulere til den levende debatten i det offentlige rom, forteller Eikjok.

Dette skjer med Kulturdialog#seminarene som skal gjennomføres på utstillingsåpningene. 

Kulturdialog#seminar skal bidra til å skape en arena hvor samer og ikke-samer kan møtes for å diskutere vesentlige aspekter ved Sápmi idag. Det ellevte tidsbildet omhandler Queer samer – queer sámit.

Jorunn Eikjok sin overordnede visjon for tidsbildene er å vise mangfoldige stemmer og ytringer fra Sápmi/Sábme/Saepmie!

Elleve samiske tidsbilder – 11 sámi áigegova åpnes på Várjjat Sámi Musea – Varanger Samiske Museum 13. desember.  

– Det 11. tidsbildet åpner vi på Kulturhistorisk museum 3. februar. Det handler om Skeive samer – queer sámit. Der skal det også være et «talk-show», sier Eikjok.

I forbindelse med Tråante 2017, så åpner vi  «Elleve samiske tidsbilder – 11 sámi áigegova – Eleven Sami Images in Modern Times»  på Ringve museum i Trondheim 5. februar. 

Den skal på turnè etterpå.

Utstillingen er del av Tråante 2017 som har som formål å fokusere på at det er hundre år siden samene kom inn i det offentlige rom med sine stemmer. Det var da samene holdt det første landsmøtet i Trondheim – Tråante for å fremme sine saker. Målet for Tråante 2017 er å markere og formidle kunnskap om samene, samisk språk, kultur og historie i et 100-års perspektiv. 

Elleve samiske tidsbilder – 11 sámi áigegova  åpnes på Ringve museum i Trondheim – Tråante 6. februar 2017. Den skal deretter sendes til ulike visningssteder i Norge og i Sápmi. 

Her er et bilde fra lanseringa av det 10. samiske tidsbildet på Historisk museum i 2015. 

JorunnEikjok