ENI Norge gir gode råd til kulturnæringene

 In Nyheter

SURSTOFF ber ENI Norge gi gode råd til kulturnæringene. – Stikkordene er profesjonalitet, kvalitet og at vi vet hva de har å tilby. Det sier kommunikasjonssjef Andreas Wulff i ENI Norge og røper dermed litt av det han skal holde foredrag om på Kulturnæringskonferansen i Hammerfest.  – Vi vil være mer profesjonelle og selge flere tjenester til øvrig næringsliv, da må vi spørre næringslivet om hva de krever av oss, sier Mette Westlie i Surstoff styringsgruppe for Hermetikken Kulturnæringshage. 

Den store forskjellen

ENI Norge har allerede et godt rykte for å sponse kulturlivet i Finnmark, de er blant annet hovedsponsor for Barentshavkonferansen og Varangerfestivalen. Men det er forskjell på sponsing og kjøp av tjenester fra kulturnæringene på oppdragsbasis. 

–  Det er noe av det jeg vil snakke om på konferansen, sier Wulff. Han har både profesjonell og personlige glede av å delta på en slik kulturarena: – Min hverdag er innenfor oljeindustrien, å arbeide med kultur gir meg muligheten til å gå utenfor faget. Kultur gir næring til alle mennesker.

 

Kultur gir bolyst

ENI Norge har regionkontor i Hammerfest og har stått for utbyggingen av oljeplattformen Goliat-feltet i Barentshavet. Deres aktivitet har ikke bare ført til hundrevis av arbeidsplasser i byen. Også et stort antall personer med bosted i andre deler av landsdelen jobber på Goliat. Folk trenger ikke bare arbeidsplasser, de trenger også bolyst. Kultur spiller en stor rolle for at folk skal oppleve et samfunn som attraktivt, det gjør også rekruttering enklere. Wulff er tydelig på at deres satsing på kultur også har hatt både en samfunnsmessig og en politisk betydning.

Spennende konferanse

Når Surstoff Kulturnæringskonferanse går av stabelen i Hammerfest 1. og 2. oktober kommer det til samle kulturnæringer fra hele Finnmark, 78 er allerede påmeldt. Tema for konferansen er: Hvordan kan kulturnæringene gjøre øvrig næringsliv enda bedre. – Det betyr at ENI Norge også får masse innspill og kompetanse på hva kulturnæringene i Finnmark har å tilby, sier Westlie. 

 

Mørke skyer

Oppbremsing i oljenæringene gjør at selskapene også krymper sponsorbudsjettene, enten det gjelder idrett, kultur eller ideelle organisasjoner. Da blir ofte kulturnæringen den største taperen.

– Vi har allerede kuttet på sponsorbudsjettet, men har foreløpig skånet satsingen i Finnmark. Men det er ikke sikkert vi kan opprettholde denne situasjonen i årene som kommer, sier Wulff. 

– Sponsorsamarbeid er viktig for mange kulturaktører, og vi er glad for at ENI foreløpig skjermer satsingen i Finnmark. Men det vi ønsker å fokusere på her, er kulturnæringsbedriftenes  salg av tjenester og produkter til øvrig næringsliv. Det er noe annet enn sponsing. Vi vil selge mer film, foto, kunst, reklame, design, events, musikk, kreativitet, prosessledelse, historiefortelling  og andre tjenester til oljenæringen, sier Westlie.

Hun mener at profesjonalitet, god kvalitet og levering på det kulturnæringene i fylket tilbyr kan gjøre at næringslivet ikke kjøper utenfra. – Det gjør at kulturnæringskonferansen i Hammerfest i år svært aktuell for alle. Vi må bli enda bedre og tenke nytt.