Er du fotograf, filmskaper eller designer, se her!

 In Design, Foto, Nyheter, Prosjekter

Er du fotograf, filmskaper eller designer, og holder til i Troms eller Finnmark? Synes du det er spennende å jobbe mot reiselivet og bidra til å få fart på næringa etter COVID-19? Da kan vi gi deg et realt kompetanseløft for å ruste deg til å kapre slike oppdrag. Gjennom tre fysiske samlinger lærer vi din bedrift alt du trenger å vite for å kunne selge deg inn til reiselivet, og bidra til å øke aktiviteten i din region.

 

Kurset gjennomføres i regi av Hermetikken Kulturnæringshage, og vi har også med oss kursholdere fra Røst Kommunikasjon AS som har solid erfaring i å jobbe for reiselivsnæringen. Underveis får du møte reiselivet og får en unik innsikt i deres behov for dine tjenester. Finnmark fylkeskommune støtter prosjektet.

 

Tema for samlingene er hvordan du styrker din egen merkevare, hvordan markedsføre deg selv, hvordan markedsføre en reiselivsbedrift. Og sist, men ikke minst: Hvordan bygge nettverk i egen bransje for å stå sterkere sammen. Første samling er i desember i Tromsø. De andre samlingene vil bli i februar og april neste år.

 

Kursavgift er 5000,- per bedrift som dekker deltakelse på tre fysiske samlinger i Troms og Finnmark. I tillegg tilkommer det en egenandel på reise og opphold per samling på 1500,- per deltaker. Det dekker reise på billigste måte, lunsjer, middag og overnatting på kurshotellet.

Er dette noe for deg? Vis din interesse ved å sende noen ord om ditt firma/foretak til geir@hermetikken.no.

NB: Det er svært få plasser på disse samlingene!