Er du vår nye kollega?

 In Nyheter

Brenner du for å synliggjøre filmer fra Nord? Da kan du sikre deg drømmejobben!

Hermetikken Kulturnæringshage har nemlig opprettet en 100% stilling som skal ha fokus på distribusjon av filmer fra og om Nord.

Kontorsted: Vadsø, men annet kontorsted kan også være aktuelt i særskilte tilfeller.

Hermetikken Kulturnæringshage AS er et innovasjons- og utviklingsselskap som skal bidra til vekst og utvikling for kulturnæringsbedrifter i regionen. I dag er det om lag 90 bedrifter i vårt nettverk, og vi vokser stadig.

Hos oss blir du en del av et spennende miljø hvor dine primæroppgaver vil være å arbeide tett med de flotte bedriftene i nettverket vårt, med et særlig fokus på å få filmer fra Nord ut til publikum. Hermetikken jobber for tiden sammen med andre filmaktører i Nord-Norge med å få opprettet et miljø for distribusjon av film fra landsdelen, både til tradisjonelle og nye plattformer. Dette arbeidet vil bli en viktig del av dine oppgaver hos oss. Erfaring fra arbeid med film til ulike plattformer vil derfor være en fordel, i likhet med at du er oppdatert på relevant teknologi.  Har du ikke konkret erfaring med distribusjon, men har kjennskap til bransjen på andre måter, så vil du få opplæring i teamet vårt. Du må ha prosjektledererfaring.

Du vil også ha andre arbeidsoppgaver hos oss. I Hermetikken har vi mange filmbedrifter, men vi jobber med alle kulturnæringsbransjene. Disse må også, i likhet med filmbransjen, ha stort fokus på formidling og markedskommunikasjon. Som bedriftsrådgiver bistår du bedriftene både med prosjekt- og ideutvikling, markedsarbeid, nettverksbygging og søknadsprosesser.

Vi trenger deg som er vant til å arbeide selvstendig, har høy gjennomføringsevne og som bringer energi, ideer og lagånd med deg inn i teamet vårt. Da innsalg og promotering er en viktig del av distribusjonsjobben, er det viktig at du har gode kommunikasjonsevner og liker å pitche. Det er viktig at du er målrettet, utadvendt, nøyaktig og har mulighet til å reise i forbindelse med jobb.

Vi tilbyr

Et godt team! Vi er i dag 3 ansatte med kontorsted Vadsø og Tromsø. Hos oss får du stor frihet i egen arbeidshverdag og ansvar for egne arbeidsoppgaver. Du blir en viktig medspiller både for bedriftene og i utviklingen av Hermetikken Kulturnæringshage. Vi tilbyr en utfordrende stilling med varierte og spennende arbeidsoppgaver i et godt og inspirerende arbeidsmiljø. Du vil også få konkurransedyktige arbeids- og lønnsbetingelser.

For å søke stillingen er det et krav å ha høyere utdanning (bachelor eller høyere). Gjerne innen fagfelt som markedsføring/salg, prosjektledelse, distribusjon, film- og tv produksjon eller lignende. Ved særlig relevant erfaring og egnethet kan dette veie opp for manglende utdanning. Søknadsbrev sendes med CV til Hermetikken Kulturnæringshage AS på mail til mette@hermetikken.no innen 14. april. For ytterligere opplysninger ta kontakt med daglig leder Mette Westlie på telefon 410 21 591.

Les mer om oss på Hermetikken Kulturnæringshage