Er kultur-Finnmark dårlig å søke penger?

 In Nyheter
Nylig er det tildelt 6,5 millioner til kulturnæringene i Nord-Norge fra SparebankEN Kulturnæringsstiftelsen. 

Av dette går 380 000 (5,8 %) til Finnmark.

– Det har vært færre søknader fra Finnmark i siste runde med søknadsfrist 1. oktober. Det har også vært en nedgang i søknader også fra Troms og Nordland. Vi vet ikke hva dette kommer av, sier Bjørn Eirik Olsen, daglig leder i Sparebankens kulturnæringsstiftelse.
 
Han understreker at Finnmark tidligere har fått mer i forhold til de andre fylkene når det måles mot befolkningsstørrelsen. At dette ikke har slått ut denne gangen er at det ganske enkelt er for få fra Finnmark søker. I tillegg er det første gang Kulturnæringsstiftelsen ikke annonserer i media. Det kan slå ut, men det vet vi ikke sikkert, sier Olsen.
 
– En del søknader bommet på retningslinjene våre. Det gjelder for eksempel litteraturprosjekter der det er søkt støtte om produksjonsstøtte. Det tyder på at søkerne ikke har lest kriteriene for støtte godt nok.
 
Kulturnæringsstiftelsen anbefaler at Hermetikken og Surstoff bruker sitt nettverk til å markedsføre Kulturnæringsstiftelsens støtteordninger som har søknadsfrister 1. april og 1. oktober hvert år. 
 

Tildeling til Finnmark 

Vi gratulerer de fra Finnmark som har fått støtte denne runden:
 
Thomas Pettersen, Finnmark: kr 50 000 til internasjonal markedsføring
Audioland, Finnmark: kr 50 000 til promotering av Maret og albumet Alo. Prosjektleder: Olga Solyanik
Biotope AS, Finnmark: kr 200 000 til stedsutvikling (utvikling av Varanger) gjennom Gullfest og kunstnerisk virksomhet. Prosjektleder: Tormod Amundsen / Elin Taranger
Inger Blix Kvammen, Finnmark: kr 50 000 til hjemmeside og nettverksbygging
Hege Annestad Nilsen, Finnmark: kr 30 000 til oppdatering av hjemmeside
 
Se resten av tildelingene i pressemeldinga fra Kulturnæringsstiftelsen her:

Pressemelding

Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge gir til sammen seks og en halv millioner kroner til kulturnæring.

Over femti prosjekter får tilskudd i høstens tildelingsrunde innen musikk, litteratur og visuell kunst. Spennet er stort. Innen klassisk musikk og jazz får Ola Rokkones og Jan Gunnar Hoff tilskudd til internasjonal satsing. Kjente nordnorske artister som Roobaat, Moddi, Line Mari og Ragnhild Furebotten får støtte til ulike fremstøt nasjonalt og internasjonalt. Videre støttes promovering av elektronika pop med blant annet Ágy i Nord-Troms og Thomas Pettersen i Vadsø.

En del musikkprosjekter går i retning av strukturbygging. Robert Dyrnes i Tromsø får tilskudd for å etablere et plateselskap av eneste slag innen sin sjanger i Norge. Anita Overelv i Bodø ønsker å etablere et nordnorsk kulturmøte med hovedvekt på musikk.

Innovasjon står også på programmet. I samarbeid med bandet Violet Road, vil Superlys AS i Tromsø utvikle ny teknologi for preprogrammert flerkamera live-produksjon. Superlys er et selskap vi har støttet flere gang.

I økende grad ser vi etter folk som har en motivasjon og som evner å levere, sier styreleder i Kulturnæringsstiftelsen Marit Reutz.

Mennesker som jobber med kulturnæring og annen kreativ næring som design, arkitektur og media har behov for nye arenaer. Trevarefabrikken i Henningsvær er et slikt eksempel. Initiativtakerne ønsker å omskape den gamle fabrikken til et kultur- og gründerhus som tilbyr overnatting, musikk, scene, kontorplass og servering.

Fokus er på samarbeid mellom forskjellige interesseområder, tett på inspirerende natur og med et sterkt kulturelt tilbud hvor man også kan ytre seg. Gjennom å tiltrekke oss kreative krefter innen kultur og gründervirksomhet ønsker vi å skape grobunn for vekst og økt innovasjon i regionen, sier prosjektleder Andreas Hjelle.

Et annet eksempel på arenabygging er den gamle radiostasjonen i Bodø, Hammarn 6, som skal utvikles til et produksjonssted og kulturhus for frie kunstnere. Initiativtakerne påpeker at denne typen arenaer fanger opp behov som ikke dekkes av prestisjebygg som Stormen Kulturhus. Samisk Hus er et tredje eksempel. Sammen med Sametinget gir Kulturnæringsstiftelsen tilskudd til et forprosjekt som skal utforme et konsept som skal inneholde produksjonssteder, utsalgsteder og utstillinger for samisk kunst og kultur i Tromsø.

Etter mer enn tre års drift begynner vi å se flere sekundærvirkninger av Kulturnæringsstiftelsens virksomhet, sier daglig leder Bjørn Eirik Olsen. For fjerde gang gir vi støtte til arkitektselskapet Biotop i Vardø. Vi ser at selskapet bidrar til nytenking og samarbeid omkring merkevaren «Varanger», og vi ser at arkitektur, kunst og vitenskap knyttet til fugletitting skaper flere og flere økonomiske ringvirkninger på Varangerhalvøya.

I tillegg til de ordinære prosjekttilskuddene har Stiftelsen gitt tilskudd til tre kort- og dokumentarfilmer. En av filmene som får støtte er «Tegnemester Tusj» basert på en historie av Endre Lund Eriksen. Produsent John Arvid Berger får støtte til dokumentarfilmen «Ambulanse» som fanger dramatiske øyeblikk i Palestina. Til sist får dokumentarfilmskaper Hilde Korsæth et tilskudd til den første av tre filmer om partisanene i Øst-Finnmark under og etter 2. verdenskrig.

 

VEDLEGG: Liste over tildelinger

Litteratur (2 prosjekter, 320 000 kr)

·       Det Vilde Ord, Nordland: kr 200 000 til publikumsutvikling. Prosjektleder: Ronald Nystad Rusaanes

·       Utenfor Allfarvei AS, Troms: kr 120 000 til markedsføring og til utvikling av et kunnskapsoverførings- og formidlingskonsept. Prosjektleder: Veronica Melå

Musikk (20 prosjekter, 1 805 000 kr)

·       Superlys AS og Violet Road AS, Troms: kr 200 000 til utvikling av ny teknologi. Prosjektleder: Tor S. Ditlevsen

·       Blues For The Red Sun AS, Troms: kr 150 000 til etablering av plateselskap. Prosjektleder: Robert Dyrnes

·       TheRokkOnes Productions, Troms: kr 150 000 til internasjonal lansering. Prosjektleder: Ola Asdahl Rokkones

·       Golden Heart Records, Troms: kr 100 000 til promotering. Prosjektleder: Line Mari Kristiansen

·       BONBON BALUBA DA, Troms: kr 100 000 til promotering av debutalbum og slippturne. Prosjektleder: Julie Alapnes Normann

·       Pål Moddi Knutsen, Troms: kr 100 000 til markedsføring internasjonalt

·       Bukta – Tromsø Open Air Festival, Troms: kr 100 000 til utviklingstiltak. Prosjektleder: Lasse Lauritz Pettersen

·       Magma Music AS, Nordland: kr 100 000 til markedsføring. Prosjektleder: Jan Gunnar Hoff

·       Agnete Braaten, Troms: kr 100 000 til markedsføring og turne

·       Nord Norsk Kulturmøte, Nordland: kr 100 000 til arenautvikling, nettverksbygging og seminar – med hovedfokus på musikk. Prosjektleder: Anita Overelv

·       Strandgata 22 AS «Bastard Bar», Troms: kr 90 000 til infrastruktur og øvingsscene. Prosjektleder: Pål Markussen

·       Ysteriet Kro og Scene AS, Nordland: kr 80 000 til utvikling av profileringsplattform. Prosjektleder: Rune Paulsen

·       Hekla Stålstrenga AS, Troms: kr 75 000 til utvikling av hjemmeside med integrert nettbutikk. Prosjektleder: Ragnhild Furebotten

·       Ragnhild Furebotten, Troms: kr 60 000 til markedsføring.  

·       Liv Hanne Haugen og Øystein Blix, Troms: kr 50 000 til internasjonal booking og promovering

·       Thomas Pettersen, Finnmark: kr 50 000 til internasjonal markedsføring

·       Sigurd Lamark, Nordland: kr 50 000 til studiosamarbeid og markedsføring

·       MusicA, Troms: kr 50 000 til markedsføring. Prosjektleder: Alfhild Gruvstad

·       Audioland, Finnmark: kr 50 000 til promotering av Maret og albumet Alo. Prosjektleder: Olga Solyanik

·       Nordland Musikkfestuke, Nordland: kr 50 000 til markedsføring av App. Prosjektleder: André Wallann Larsen

Visuell kunst (20 prosjekter, 2 315 000 kr)

·       Kunstkvarteret Lofoten, Nordland: kr 250 000 til infrastruktur og markedsføring. Prosjektleder: Mette Camilla Skadberg

·       Biotope AS, Finnmark: kr 200 000 til stedsutvikling (utvikling av Varanger) gjennom Gullfest og kunstnerisk virksomhet. Prosjektleder: Tormod Amundsen / Elin Taranger

·       KaviarFactory, Nordland: kr 200 000 til infrastrukturer/sikkerhetsoppgradering. Prosjektleder: Venke Hoff

·       Eva Bakkeslett, Nordland: kr 200 000 til infrastruktur, Sjyhågen Samvirke

·       Jenny-Marie Johnsen, Troms: kr 150 000 til oppgradering av atelier og utvikling av salgssted

·       Marit Ellisiv Landsend, Troms: kr 150 000 til oppgradering av atelier og utvikling av salgssted

·       The Arctic As, Troms: kr 150 000 til konseptutvikling av spillet Noaiden. Prosjektleder: Jorg Hauan

·       Nordnorsk kunstnersenter, Nordland: kr 150 000 til NNKS Talent. Prosjektleder: Svein Ingvoll Pedersen

·       Wabi Sabi AS (Glaze of Tromsø AS), Troms: kr 120 000 til infrastruktur og profilbygging. Prosjektleder: Ann-Merete Skaue Øines

·       Bodø kunstforening, Nordland: kr 120 000 til infrastruktur. Prosjektleder: Anne Katrine Hellebust

·       Synnøve Nupen, Troms: kr 100 000 til utvikling av kunst – og aktivitetskurs samt utbedring av atelier

·       Are Andreassen, Nordland: kr 100 000 til profilering av nordnorske kunstnere

·       Riddu Riđđu Festiála AS, Troms: kr 100 000 til nettverksbygging og promotering av kunstnerne i prosjektet. Prosjektleder: Karoline Trollvik

·       Kjetil Ingvar Berge, Nordland: kr 75 000 til ferdigstillelse av infrastruktur, Midnight Sun Bar´n

·       Galleri lille Kabelvåg, Nordland: kr 50 000 til markedsføring og formidling. Prosjektleder: Inger Anne Nyaas og Thor Erdahl

·       Stiftelsen Grøtøy Gamle Handelssted / Kulturstiftelsen Grøtøyleia, Nordland: kr 50 000 til ferdigstilling av studio 3. Prosjektleder: Trond Lohne

·       Inger Blix Kvammen, Finnmark: kr 50 000 til hjemmeside og nettverksbygging

·       Sunshine Sound Productions, Nordland: kr 40 000 til hjemmeside. Prosjektleder: Elin Mar Øyen Vister

·       Hege Annestad Nilsen, Finnmark: kr 30 000 til oppdatering av hjemmeside

·       Nina Jo Melbøe, Nordland: kr 30 000 til promotering og ny hjemmeside

Tverrfaglig (6 prosjekter, 1 370 000 kr)

·       Trevarefabrikken AS, Nordland: kr 400 000 til infrastruktur og arenautvikling. Prosjektleder: Andreas Hjelle

·       Provekst AS, Troms: kr 300 000 til konsept- og arenautvikling. Prosjektleder: Gunn Bårdsen

·       Festspillene i Nord-Norge, Troms: kr 200 000 til utvikling og etablering av magasin for kunst og kultur i nord. Prosjektleder: Maria Utsi

·       Hammarn6, Nordland: kr 200 000 til konsept- og arenautvikling. Prosjektleder: Robert Isaksen

·       Filmverftet AS, Troms: kr 200 000 til utvikling av forretningsmessige tjenester og strukturer. Prosjektleder: Kari Helene Skog

·       Kaboom V/Cecilie Haugseth, Nordland: kr 70 000 til konseptutvikling og etablering. Prosjektleder: Cecilie Haugseth

Kort- og dokumentarfilm

·       Fabelfjord AS v/ Endre Lund Eriksen: kr 100 000 til kortfilmen (drama/animasjon) «Tegnemester Tusj»

·       JAB Film AS v/ John Arvid Berger: kr 100 000 til dokumentarfilmen «Ambulanse»

·       Tundra Film AS v/ Hilde Korsæth: kr 100 000 til dokumentarfilmen «Spionen som aldri kom inn fra kulden»

Andre bevilgninger

·       Johnsen & Johnsen, Troms: Kr 100 000 til internasjonal lansering på Edinburgh Fringe, Prosjektleder: Pernille Johnsen

·       Håvard Lund, Nordland: Kr 100 000 til utstilling av Fordypningsrommet på Fleinvær på Venezia Biennalen 2016

·       Below Zero, Troms: Kr 100 000 til pitcheseminar under TIFF. Prosjektleder: Tor Vadseth

 

—————-

Ved alle tildelinger tas det forbehold om at søker har på plass annen finansiering i henhold til plan og er i stand til å gjennomføre prosjektet.

Ved ønske om flere opplysninger, vennligst ta kontakt med:

Bjørn Eirik Olsen, daglig leder

Mobil: 952 17 749, e-post: beo@snnstiftelsene.no

Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge ble etablert høsten 2012. Formålet er å bidra til allmennyttig utvikling av kulturnæringen innenfor forretningsområdet til Spare-Bank 1 Nord-Norge. Dette skal skje ved at Stiftelsen gir økonomiske bidrag (gaver, lån eller investeringer) til kulturnæringsvirksomhet eller kulturnæringsfremmende aktiviteter. Det overordnede målet er å bidra til å skape flere arbeidsplasser.

 

Stiftelsen kan tildele inntil 20 millioner kroner årlig. Ved tildelinger skal det legges vekt på:

·       Etablering av arbeidsplasser

·       Mangfold i kulturnæringen

·       Utvikling av kulturnæring i hele markedsområdet for SpareBank 1 Nord-Norge (Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard)

·       Utvikling av bærekraftige strukturer

 

Neste utlysning av midler – som vil være for scenekunst, filmindustri og tverrfaglige prosjekter – vil ha søknadsfrist 1. april 2016, se www.snnstiftelsene.no