Et godt år for Hermetikken Kulturnærigshage!

 In Nyheter

2017 er snart historie og det er tid for å oppsummere året som gikk. Kortversjonen er at det går bra for oss som kulturnæringsnæringshage og bedriftene våre blir flere og sterkere. Fremtiden ser lys ut!

For å ta det viktigste først; Bedriftene våre. I løpet av 2017 har vi gått fra 36 til 47 i antall, en økning på drøyt 30 %. Nå har vi medlemsbedrifter i 15 av 19 kommuner i Finnmark, noen av våre bedrifter har også ansatte i andre fylker.

Hermetikken-bedriftene produserer og selger både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. De siste tallene viser at 68% av Hermetikken-bedriftene (aksjeselskapene) har hatt en omsetning på 44 millioner og sysselsetter 89 personer. – Det er helt fantastisk!

Vi har fått inn et større mangfold i vår medlemsmasse med blant annet flere kunstnere og flere som er knyttet til film/media og opplevelse/reiseliv-bransjen. Det styrker vår felles kompetanse og øker sjansen for nye og flere samarbeidspartnere -og prosjekter. 

Det er stor aktivitet og utvikling blant våre bedrifter. Flere av dem får stadig større og flere oppdrag og er opptatt av kompetanseheving og profesjonalisering. Vi har lagt vekt på å bistå med faglig veiledning og økt synlighet for våre bedrifter. Mange av bedriftene er flink til å sende oss info om siste nytt i bedriftene sine og får dermed tilgang til god markedsføring. 

For Hermetikken Kulturnæringshage har 2017 vært preget av utvikling og stor aktivitet. Vi har utarbeidet et webinar-system som gjør at en ny og effektiv plattform for kompetanseheving og virtuelle møterom er tilgjengelig for våre medlemmer. 

Vi har også utvidet vårt tilbud til bedriftene ved å ansette regnskaps- og økonomirådgiver Bjørg Vingen. Hensikten er å kunne tilby enda bedre tjenester innen økonomi og regnskap til kulturnæringene. Etterspørselen er stor, og nå blir denne tjenesten organisert som et datterselskap – Hermetikken Kulturregnskap AS. 

Vi er utrolig heldige og stolte av å få jobbe med så mange spennende bedrifter. Vær trygg på at Hermetikken Kulturnæringshage skal fortsette å være brøytebil for å sette fokus og satsing på kulturnæringene fremover.

Det koster å være kulturnæringsgründer og vi skal gjøre alt vi kan for å være der for bedriftene våre – både i hverdagen og i utviklingsarbeidet som pågår i den enkelte bedrift.

Vi kan med 100% sikkerhet si at 2018 kommer til å bli et spennende og kreativt år, både for oss i Næringshagen og alle bedriftene våre.