Fargerik idrett – #innafor

 In Nyheter

– Fargerik idrett i Vadsø er et glimrende eksempel på hvordan frivilligheten bidrar til å inkludere, skape gode og trygge arenaer for både voksne og barn.

Det sier Lise Aanesen fra Trivselslaben, en av Hermetikken-bedriftene som brenner for at alle skal være med, at ingen skal stå utenfor, og slett ikke barn med utenlandsk opprinnelse.

Prosjekt Fargerik idrett i Vadsø startet opp høsten 2014. Målet for prosjektet er at minimum 10 % av medlemmene i VTF innen utgangen av 2017 skal være av utenlandsk opprinnelse.

Aanesen forteller at prosjektet så langt har vært meget vellykket. Nå er 20 % av de aktive utøverne i VTF fra land som Syria, Somalia, Palestina, Afghanistan, Eritrea, Etiopia, Sudan, Ingusjetia, Irak, Russland, Nigeria, Liberia og Sri Lanka.

#innafor

Nå i mars jobber vi med temaet utenforskap og inkludering, som blant annet skal ende i en konferanse 22. mars som har fått navnet #innafor, sier Lise entustiastik.

– Fargerik idrett i Vadsø er et glimrende eksempel på hvordan frivilligheten bidrar til å inkludere, skape gode og trygge arenaer for både voksne og barn, som på sikt bidrar til bedre fysisk og psykisk helse hos deltakerne.

Prosjekt Fargerik idrett i Vadsø gjennomføres i regi av Vadsø turnforening i samarbeid med Oscarsgata mottak og Kvalifiseringsenheten i Vadsø kommune. Trivselslaben AS er engasjert som prosjektleder.

Besøk fra ExtraStifelsen

Vadsø turnforening (VTF) og prosjektet Fargerik idrett i Vadsø får besøk av generalsekretær Hans Christian Lillehagen i ExtraStiftelsen. I løpet av et par timer onsdag 8. mars får generalsekretæren møte barn, unge og foreldre i VTF som gjennom prosjektet har blitt en del av det fargerike felleskapet i klubben.

ExtraStiftelsen er opptatt av å bli godt kjent med prosjektene vi støtter, og derfor synes vi det er veldig hyggelig å kunne besøke dem for å møte både prosjektledere og deltakere. Det har stor verdi for oss å se hvor mye prosjektene vi støtter betyr for mennesker rundt om i landet, sier Lillehagen.

– Vi er veldig spent på å høre mer om prosjektet, og ikke minst å møte både foreldre og barn som er med. Vi tror prosjektet kan ha overføringsverdi til mange andre idrettslag og klubber rundt om i landet, og håper vi kan være med på å formidle dette.

Generalsekretæren vil få en kort presentasjon av prosjektet samtidig som det serveres en spennende og eksotisk lunsj.

– Han vil også få høre litt fra et par av VTF sine unge utøvere og deres foreldre og til slutt blir det et besøk i Vadsøhallen for å hilsen på VTF sin håndballgruppe for jenter 11 år som trener kl.15.00 denne dagen. J11 består av 22 spillere hvorav 7 er av utenlandsk opprinnelse.

Sier Lise Aanesen og gleder seg til besøket fra Extrastiftelsen og fokus på et prosjekt som betyr mye for utenlandske barn og ungdom i Vadsø.