Filmklynge Nord i samarbeid med Hermetikken

 In Nyheter

Hermetikken kulturnæringshage går i samarbeid med Filmklynge Nord. Det gir fordeler for hele filmbransjen i nord, tror både prosjektleder Geir P. Stokke i Filmklynge Nord og Hermetikken-leder Mette T. Westlie.

Nylig besøkte Stokke Hermetikken kulturnæringshage for å informere om klyngen og invitere til samarbeid. Han hadde også møte med en del av filmfolkene som er Hermetikken-medlemmer. 

Filmklynge Nord er et initiativ født ut av Filmverftet med en målsetting om å lage et nettverk for filmbedrifter i Nord- Norge. Her er tanken at man jobber med nettverksbygging, kompetanseheving, distribusjon og innovasjon slik at det som et resultat av dette kan produseres mer og bedre film fra Nord-Norge.

Geir P. StokkeOrdlyden kommer fra Geir P. Stokke (bildet), som er ansatt for å drive filmklyngen fremover. Han kommer fra jobben som daglig leder i en reiselivsbedrift, men har i 8 år også vært leder av styringsgruppa for en reiselivsklynge. I den klyngen opplevde medlemsbedriftene gode resultater. 

– Gjennom den jobben opparbeidet jeg meg en kompetanse på drift av næringsklynger, som jeg tror kan være nyttig i utviklingen av Filmklynge Nord.

I andre næringsklynger har det vist seg at de som velger å være med i klyngen opplever en bedre utvikling enn de som velger å stå utenfor. Dette gjelder uavhengig av næring.

Samarbeid for å styrke filmbransjen

Hermetikken er en svært viktig utviklingsaktør for kulturnæringene i Finnmark, sier Stokke.

– Dere har en unik oversikt over hva som rører seg av kulturaktører i fylket. I tillegg jobber dere med kompetanseutvikling for næringen. Derfor vil dere være en naturlig samarbeidspartner for Filmklynge Nord. Sammen kan vi forsterke hverandres arbeid.

Mette Westlie 060716Det liker leder i Hermetikken Kulturnæringshage å høre.

– Filmbransjen i Nord har et stort potensiale, og det er viktig at vi jobber sammen for å få enda flere gode produksjoner fra nord.

Filmklynge Nord er en spennende og viktig satsing, og vi håper at dette skal styrke samarbeidet mellom de dyktige filmfolkene i landsdelen.

Hun understreker at for Hermetikken er det viktig å tilby kompetanseheving og et sterkt nettverk til bedriftene våre, og derfor er samarbeidet med Filmklynge Nord helt i tråd med det strategien i næringshagen.  

Geir P. Stokke og Arnstein Jensen på web-møte i Hermetikken

Hvem får være med i Filmklynge Nord?

Alle som har film som hovedgeskjeft, som har et Brønnøysund-registrert firma, har adresse i nord, eller har hjertet sitt i nord kan bli medlem. 

Da får filmfolkene tilgang til et nettverk av bedrifter de kan jobbe sammen med og lære av. De får også muligheter til å delta på kompetansefremmende kurs og konferanser.

Dessuten får de som er i nettverket tilgang til representanter fra virkemiddelapparatet når klyngen har samlinger.

– Vi håper også etter hvert å kunne bidra til å lette distribusjonsprosessn av de ferdige film- eller TV-produktene, forteller Geir P. Stokke.

Det er tydelig at filmbransjen syns dette er nyttig.  

– Rekrutteringen har gått over all forventing. I løpet av to måneder har 30 firma fra hele landsdelen blitt med i klyngen.

Hvis noen føler at dette vil de også være med på, er det bare å ta kontakt, understreker prosjektlederen, og kommer med en oppfordring:

– Send en mail til post@filmverftet.com, så tar vi det derfra. Det er en enkel sak å bli med. Det lønner seg å samarbeide, og terskelen for å bli med i Filmklynge nord er svært lav.