Fornøyde Hermetikken-bedrifter gir full score

 In Nyheter

Bedriftene i Hermetikken kulturnæringshage er svært fornøyd med å være en del av næringshagen. Det viser en ny undersøkelse der kundetilfredsheten i 50 næringshager i Norge er målt for første gang. På hele 95 % av spørsmålene scorer Hermetikken høyere enn landsgjennomsnittet, når bedriftene svarer på hvor fornøyde de er med den hjelp og støtte de får fra næringshagen.

 – Å få disse positive resultatene er en stor motivasjon og bekreftelse på at man er på riktig vei. Det er jo vår kjerneoppgave å hjelpe bedriftene til å lykkes enda bedre. Det at SIVA igangsetter slike målinger er viktig for oss. Da får vi også målt oss mot de andre Næringshagene i landet og se hvordan vi ligger an. I denne første tilfredshetsmålingen noen gang kom vi jo veldig godt ut, og det er artig.

Det sier daglig leder i Hermetikken Kulturnæringshage, Mette Westlie. Hun er glad over at tallene for næringshagen hun leder er så gode.

– Man håper jo alltid at bedriftene skal være fornøyd. Når vi måles opp mot andre næringshager og kommer så godt ut som dette er det jo fantastisk. 

Hva er næringshagene målt på?

Bedriftene i 50 næringshager i landet fikk anledning til å svare på undersøkelsen der kundetilfredsheten skulle måles for første gang. Undersøkelsen ble foretatt uten at næringshagelederne var klar over det. Det er SIVA, næringshagenes hovedeier som hadde bestilt den landsomfattende undersøkelsen som ble utført av NTNU.

Undersøkelsen er gjennomført for å finne ut hvordan næringshagene skal bli bedre på å gi støtte og bistand til sine medlemsbedrifter. Hensikten har også vært å få mer innsikt i forbedringsområder og signaler fra bedriftene om hvilke områder de er så fornøyd med at den gode jobben kan fortsette.

Bedriftene måtte svare på 57 spørsmål innenfor disse tema:

 – Næringshagens evne til å gi bedriften tilgang til relevant kompetanse til ulike områder.

– Næringshagens evne til å bidra til å finne ulike aktører med kunnskap/ressurser til din bedrift.

– Næringshagens bruk av tid, rådgivning og hjelp til å utvikle din bedrift.

– Vurdering av bedriftens utvikling hvis man ikke hadde vært tilknyttet næringshagen.

Et viktig styringsverktøy

Undersøkelsen gir viktige signaler for hvordan lederne skal styre næringshagene fremover. Det fins alltid forbedringsområder, sier Hermetikken-lederen.

– For oss er dette viktig informasjon. Vi kommer til å se på hvor vi kan gjøre det bedre, selv om vi har høy score. Det er jo artig å se at der vi har gjort en ekstra innsats, der svarer det seg. For eksempel ser vi at fordi vi bevisst har satset på markedskunnskap og kompetanse på dette området, så skårer vi høyt der.

Vi skårer også høyt på det relevante nettverket vi tilbyr gjennom næringshagene og kunnskapen bedriftene får på det å drive bedrift, for eksempel økonomistyring og forretningsutvikling. Vi skårer også høyt på den kunnskapen vi gir og den tilgangen de føler at de får om offentlige virkemidler.

Målrettet innsats betaler seg

Selv om Hermetikken næringshage kun har 1,8 årsverk til å bistå over 30 bedrifter er det målrettet satsing som nå betaler seg. Næringshagene har en mangesidig rolle, men i Hermetikken har både styret og næringshagelederen vært bevisst på at bedriftene er kjernen i virksomheten.

Hvordan påvirker denne undersøkelsen hvordan Hermetikken skal jobbe fremover?

– Undersøkelsen viser at vår måte å jobbe på er riktig. Derfor skal vi fortsette å bruke mye ressurser å bistå med individuell hjelp til bedriftene, være tilgjengelig og stille opp når bedriftene har behov for kunnskap og nettverk. Denne undersøkelsen er en bekreftelse på det vi allerede gjør er riktig.

Hvor godt man gjør det i undersøkelsen har også noe å si når SIVA skal foreta tildelinger til næringshagene.

 Men så er det viktig å gå inn og se hvor vi har et forbedringspotensialet, der vi skårer bra, men ikke høyt nok. For eksempel gjelder det kunnskap om investorer og internasjonalisering. Så det er ingen grunn til å hvile på laurbærene, sier Hermetikken-leder Mette Westlie, og gleder seg til å jobbe videre med å bistå bedriftene i næringshagen.