Forretnings- utvikling for kulturnæringene

 In Nyheter

Som småbedriftsleder vet vi at tiden til strategiarbeid og de «lange tankene» om bedriften vår ofte blir knapp.  Vi har mer enn nok med den daglige produksjonen og får litt for lite ro og tid til å planlegge bedriftens fremtid – Kjenner du deg igjen? 

Hermetikken Næringshage tilbyr nå, i samarbeid med Innovasjon Norge og Lean Business, en workshop for kulturnæringsbedrifter som ønsker å arbeide med egen forretningsutvikling.  Den er tilpasset kulturnæringsbedrifter og deres hverdag.

Bygg Bedrift er forretningsutvikling for kulturnæringene. Det hjelper deg til å drive en lønnsom kreativ virksomhet. 

Bygg Bedrift er et program for forretningsutvikling av bedrifter i kulturnæringene. Programmet er sentralt i Innovasjon Norge sin satsing på kreative næringer og har allerede vært gjennomført mer enn 15 ganger.

Tid og sted

Samling 1: Torsdag 28.januar kl 12-17 og Fredag 29.januar kl 9-13

Samling 2: Torsdag 11.februar kl 10-17 

Samling 3: Onsdag 2.mars kl 10-14

Sted: Vadsø, Hermetikken Næringshage, «Banken» i Tollbugata 16

 

Målsetting – hvorfor skal du delta?

I løpet av programmets tre samlinger perfeksjonerer du din forretningsplan etter Lean Business metoden. 

Mellom samlingene får du mentoring og hjelp til å skape vekst i din kulturbedrift og til å utvide nettverket ditt.

Hvem passer Bygg Bedrift for?

Programmet passer for deg som har ambisjon om å leve av bedriften din og videreutvikle den i profesjonell retning. Programmet passer like godt for nystartede som for etablerte bedrifter.

Hvilken metode benytter vi?

Vi benytter en Lean forretningsutviklings-metode som kalles ”Lean Business”. Den baserer seg på at du utvikler din forretningsidé og forretningsmodell, setter deg mål og definerer aktiviteter. Dermed skaper du en økonomisk oversikt som hjelper deg med å styre prosjektet ditt. Du oppfordres til kontinuerlig å forbedre og endre prosjektet ditt.

Hva får du?

Programmet støttes av Innovasjon Norge. Egenandelen for hele programmet er på kr 1.000 pr deltager. For dette får du workshopene, mentoring, lisens på Lean Business Planner, boken «Lean Business Planning», lunsjer og en felles middag. 

Reise- og oppholdskostnader må du dekke selv.

Program 

Samling 1 – Strategi: 

Introduksjon til lean forretningsutvikling

Lag og test forretningsidéene dine

Lag og test forretningsmodellene dine 

Presentasjoner og diskusjoner

Samling 2 – Prosjektet: 

Utvikle mål for bedriften din

Lag oppgaver som støtter målene dine

Er markedet ditt stort nok til at du kan leve av det?

Økonomi–få overblikk og følg opp økonomi og inntjening. 

Når må du justere oppgaver, mål, forretningsmodell eller idé?

Samling 3 – Driften: 

Hvilke erfaringer har du gjort og hva har du lært siden sist? Hva har du måttet endre på? 

Oppsummering, revisjon og en runde med videreutvikling av din forretningsplan i tråd med
        lean tankene om kontinuerlig læring og utvikling.

Hva sier tidligere deltakere? 

”Bygg Bedrift er den absolutt mest effektive oppvåkningsprosessen jeg har hatt i forhold til min egen forretning” 

Fredrik Saroea, Datarock

”Ved hjelp av Bygg Bedrift klarte jeg å samle løse tanker og ideer til en målrettet strategi for selskapet mitt. Dette har vært til stor hjelp når jeg har laget forretningsplaner i ettertid” 

Bjarte S Hansen, Henchman & Goon


”Fint opplegg. Nyttig å se på bedriften med ferske øyne, utforske muligheter fra et annet perspektiv som forhåpentligvis vil resultere i en mer effektiv drift, tryggere økonomi og økonomisk forutsigbarhet. Har faktisk vært på jakt etter et styringsverktøy og vil forsøke å benytte Lean Business nå” 

Original Film as, Eric Kama Steinberg


”Workshopen har hjulpet oss til å bli mer bevisst våre målsetninger og har gitt en god innføring i strategisk tenkning”

Kurant, Camilla Fagerli & Maria Danielsen