Forskning og formidling hører sammen

 In Nyheter

Med kunnskap om både forskning og formidling, og stor interesse for nordområdene, har det blitt naturlig for Trine Hamran Media å satse på forskningsformidling. – 2014 ble året der jeg fant en ny nisje, nemlig forskningsformidling. Det er artig og veldig interessant, sier hun.

 

Egentlig er det nisjen som har funnet henne. Det begynte allerede i januar med at Senter for internasjonalisering av utdanning (SiU) tok kontakt. De ønsket seg både tekst, bilder og videoreportasje om et nytt masterprogram om nordområdene. Feltkurset skulle lage saken arrangert av Barentsinstituttet i Kirkenes, så da lette de etter en videojournalist fra Øst-Finnmark. De fant fant Trine.

Her kan du lese mer om feltkurset i Naboer i nord.

– Så fikk jeg en forespørsel fra FRAM-senteret i Tromsø, som driver med tverrfaglig forskning, rådgivning, forvaltning og formidling innen naturvitenskap, samfunnsvitenskap og teknologi. De ønsket seg en serie med kortfilmer om utvalgte forskningsprosjekter, og det hadde jeg selvsagt lyst til, forteller Trine.

Hun har laget seks filmsnutter for dem så langt, og også vært i Tromsø og holdt foredrag for forskerne på FRAM-senteret om hvordan de kan bidra til bedre forskningsformidling gjennom film.

Se filmene Trine Hamran har laget for FRAM-senteret på Fram Shorts.

– Hyggelige er det jo også at forespørselen fra FRAM-senteret kom fordi de likte jobben jeg hadde gjort med nettdokumentaren borderstories.no.

Se de 9 webdokumentarene om og for dem som utfordrer grenser på borderstories.no

– I tillegg har jeg jobbet med journalistikk, dokumentarfilm og foredrag, men denne nye nisjen er spennende, og jeg ser fram til nye oppdrag i 2015, sier Trine Hamran.

Det er et svært viktig fagfelt Trine Hamran nå har gått inn på, sier daglig leder i Hermetikken Næringshage Mette Westlie. Hun mener at resultater av forskningen må ut til de som kan anvende den nye kunnskapen til videre utvikling.

– For oss som arbeider med næringsutvikling er det helt sentralt at ny forskning på feltet formidles og presenteres på en måte som gjør at vi både forstår den og kan ta kunnskapen i bruk. Det er positivt at forskningsinstitusjonene ser viktigheten av formidling, og ikke minst at de bruker film som metode. – Og at de da har funnet frem til Trine Hamran media og Hermetikken Næringshage er helt naturlig, sier hun med et smil.