Gjennomgang av norsk kulturråd

 In Forskning og publikasjoner

Utredningsgruppen som ble nedsatt i desember 2013 for å gjennomgå Norsk kulturråds organisasjon og oppgavesammensetning, leverte 2. juni 2014 sin rapport og sine anbefalinger til kulturminister Thorhild Widvey.

Bakgrunnen er at regjeringen vil gjennomføre en frihetsreform i kulturpolitikken. Reformen skal føre til økt maktspredning, høyere kvalitet og bredere finansiering av kulturlivet. I den forbindelse skal Norsk kulturråds arbeidsform og organisering gjennomgås av en egen utredningsgruppe.