Fra en krise til en annen

 In Uncategorised

Vi var akkurat kommet oss gjennom en beintøff periode med Covid, som rammet Kulturnæringene hardt. Nå var endelig tiden inne til å trøkke klampen i bånn, og ta igjen alt det tapte. Arrangere konserter og festivaler, kunstutstillinger, skape scenekunst og nye filmer – for å nevne noe.

Og det skal vi gjøre! Men i et Europa som er blitt forandret, og med et naboland som har et regime som har valgt å invadere Ukraina. Bilder av grusomme hendelser treffer oss hver dag, og skaper en stor usikkerhet om hvordan dette skal ende. Vi lever i et grenseområde, som gjør at internasjonalt samarbeid er hverdagen til mange kulturnæringsbedrifter i Nord. Gjennom kultur skaper vi forståelse, toleranse og dialog over landegrensene.

Mange av Hermetikkens medlemsbedrifter har bygget betydelig spisskompetanse nettopp på internasjonal samskaping, og har dette som et helt sentralt element i sitt kunstnerskap og sin forretningsmodell. Hva vil skje nå? Hva vil skje med virkemidlene som har til hensikt å styrke dialog og skaperkraft mellom kunstnere og kulturarbeidere i ulike land, med Russland som en viktig part i dette? Hva vil skje med samarbeidsrelasjoner som er bygget opp gjennom mange år?

Noen av våre medlemsbedrifter rammes på nytt svært hardt. Hermetikken vil jobbe for å sikre de kulturbedriftene som nå er kastet ut i atter en krise. Krisepakker som nå kommer til Øst-Finnmark MÅ treffe vår bransje bedre enn covid-krisepakkene gjorde. Vi skal i alle fall gjøre alt vi kan for at det skjer.

Det viktigste sikkerhetspolitiske tiltaket som kan gjøres i Nord, er å sikre at folk vil bo, leve og utvikle seg i landsdelen vår. En holdning om at kultur øker forståelse og minsker frykt og fiendskap. Da trenger vi en offensiv kulturpolititikk og verdsetting av kulturnæringene som en helt avgjørende bransje å satse på. La oss sammen sette fokus på det i tiden som kommer!

Mette Westlie