Generasjonshagen får politisk motbør

 In Nyheter

Et av landets mest innovative prosjekter innenfor sosialt entreprenørskap fikk et skudd for baugen da kommunestyret i Vadsø i dag vedtok utsettelse. Generasjonshageprosjektet må vente på en avgjørelse til desember og vente på behandlingen av ny barnehagestruktur i Vadsø er gjennomført. 

– Prosjektet stopper litt opp, men jeg skal nok takle et halvt års utsettelse hvis det er det kommunestyret trenger for å ta sin beslutning, sier en tydelig skuffet Lise Aanesen.  

Politikerne vil utrede først

Generasjonshageprosjektet til Trivselslaben v/Lise Aanesen søkte om drifts- og kapitalstøtte til barnehagedelen av Generasjonshagen. I saken etter fikk rådmannen 250 000 til å utrede muligheten for å for å bruke Fossen skole som en del av den nye barnehagestrukturen. Politikerne ville alt skal ses i sammenheng: Generasjonshagen, Fossen skole og barnehagestrukturen. 

Urolig for fremdriften

– Jeg forstår behovet for å se prosjektet som en helhet, men opplever at dette vedtaket er det samme de gjorde i 2013, sier Aanesen. Den gang var de også positive til prosjektet og ba rådmannen om å utrede muligheten for Generasjonshagen som en del av barnehagestrukturen. Så jeg er litt urolig for fremdriften i saken. Det er jo ressurskrevende å holde et slikt prosjekt i gang. 

                       Les mer: Vil ha Norges først generasjonshage!

Takk til Ap og Venstre

Hun vil likevel takke Arbeiderpartiet og Venstre som har vært tydelig i støtte til prosjektet, og vist vilje til å tenke nytt både i forhold til tjeneste og næringsutvikling. De har ønsket å gi prosjektet forutsigbare rammer. – Nå er ting uforutsigbart, for næringslivet og oss gründere er utsettelser av denne typen ikke bare enkelt.

Prosjektet er flyttbart

– Hvis jeg ikke får noen avgjørelse i desember må jeg ta en beslutning for hva jeg skal gjøre videre. Prosjektet har vakt oppsikt nasjonalt, så om det er andre kommuner som har evne til å se potensialet i dette, så ligger grunnarbeidet der, forprosjektet er nesten ferdig og det er flyttbart, sier Lise Aanesen.