Gratis rådgivning til bedrifter som rammes av koronapandemien

 In Nyheter

Hermetikken Kulturnæringshage tilbyr nå gratis bistand til næringslivet i Vadsø og Vardø. Vi samarbeider med Øst-Finnmark Regionråd og Sparebanken Nord-Norge om ulike tiltak for å bistå bedriftene gjennom en vanskelig periode knyttet til koronaepidemien. Gjennom disse samarbeidstiltakene kan næringshagen nå tilby både medlemmer og ikke-medlemmer gratis veilednings- og utviklingsbistand. Ta kontakt med oss på mail: post@hermetikken.no eller eller via kontaktskjema på www.koronabistand.no for nærmere avtale.

Pressemelding:

Øst-Finnmark Regionråd og SpareBank 1 Nord-Norge ved Samfunnsløftet har gått sammen om å finansiere et prosjekt med rådgivningspakke for det lokale næringslivet. Det er et stort behov for rådgivning og veiledning til våre lokale bedrifter på grunn av den økonomiske krisen som er oppstått i kjølvannet av Koronapandemien. Situasjonen er for mange bedrifter akkurat nå svært uoversiktlig.

For å gjennomføre prosjektet har vi engasjert Kirkenes Næringshage, Sápmi Næringshage, Hermetikken Næringshage og Linken Næringshage.

Tilbudet som nå er etablert er rettet mot de bedriftene og selvstendig næringsdrivende som ikke er en del av næringshagene sine øvrige bedriftsrettede tiltak. Gjennom prosjektet ønsker vi å nå frem til flest mulig i det lokale næringslivet, uavhengig av om du er medlem i en næringshage eller ikke. Forutsetningen for å kunne få rådgivning gjennom prosjektet er at bedriften har adresse i Øst-Finnmark Regionråd sitt nedslagsfelt. Dette gjelder da kommunene Sør-Varanger, Nesseby, Tana, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Båtsfjord, Vardø og Vadsø.

Næringshagene vil gi bedriftene gode råd om hvordan de kan nyttiggjøre seg av tilgjengelige virkemidler som er etablert og bistå i forberedelser til eventuelle søknader om støttepakker, finansieringsløsninger, tilskudd m.m.

Samarbeidsprosjektet mellom våre lokale næringshager, SpareBank 1 Nord-Norge og Øst-Finnmark Regionråd er etablert på kort tid, og har som et klart mål å bidra til at våre lokale bedrifter skal klare seg gjennom den svært krevende perioden vi nå er inn i.

Bedriftene/enkeltpersonsforetakene skal henvende seg til sin nærmeste næringshage.

Kontakt finner man i disse lenkene:

Linken Næringshage: https://www.linken-nh.no/nb. Tlf: 948 45 622. Mail: ronny@linken-nh.no

Kirkenes Næringshage: https://www.knh.no/ Tlf: 789 77 940 Mail: frode@knh.no

Hermetikken Næringshage: https://hermetikken.no/ Tlf: 410 21 591 Mail: mette@hermetikken.no

Sápmi Næringshage: https://www.sapminh.no/ Tlf 468 16 099 Mail: morten@sapminh.no

Eller gå inn på: http://www.koronabistand.no/

Det er opprettet en portal for næringslivet på http://sorvarangerutvikling.no/naeringsportalen-2020/. Portalen utvikles stadig med ny og oppdatert informasjon som vil være relevant for alle i regionen. Her vil alle tiltakene som myndighetene setter i verk bli lagt ut. Portalen er et samarbeid mellom Sør-Varanger Utvikling og Kirkenes Næringshage.

eller via kontaktskjema på www.koronabistand.no for nærmere avtale.