Gratulere med kvinnedagen 2021 – kampen må fortsette!

 In Nyheter

Mening

Årets kvinnedag er ekstremt spesiell. Det siste året har verden levd under krisetilstander, men det siste året har også virkelig vist verdien av å ha kvinner ute i arbeidslivet. Ifølge SSB utgjør kvinner 83,4% av norges helse- og sosialpersonell. På verdensbasis sier WHO at kvinner utgjør 70% av arbeidsstyrken innen helsesektoren. Kan du se for deg hvordan utfallet av pandemien hadde vært dersom vi ennå levde i en verden hvor kvinners primæroppgaver var i hjemmet? Og her nevnes bare en enkelt yrkesgruppe. Uten kvinner i arbeidslivet hadde pandemien endt katastrofalt! Enda flere dødsfall, lengere varighet, mer tid til vold i hjemmet og enda dårligere økonomi. Så for de som lurer på om vi fortsatt må kjempe for kvinner rettigheter i 2021, så sier vi; “Kampen må fortsette!”.

Vi mener at å satse på kvinner rettigheter er å satse på en bedre fremtid. Det er vel kanskje ikke så rart at FNs femte bærekraftmål handler om å oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling i samfunnet. FN viser til at flertallet av landene som har bremset koronapandemien best, og samtidig håndtert økonomiske- og helsemessige konsekvenser på en god måte, ledes av kvinner. Altså har vi alle nytt godt av de som har kjempet fram kvinnene til disse posisjonene. Men vi er langt ifra målet. Vi må fortsette å kampen, for etter koronapandemien kan vi kanskje for første gang se et økt gap mellom kjønnene. NHO skriver at et mer likestilt arbeidsliv vil øke verdien av arbeidsformuen vår. Hvor Regjeringen har anslått at hvis alle yrkesaktive kvinner jobber fulltid, så vil det alene tette ca. halvparten av statsbudsjettets fremtidige finansieringsgap. I Virkeligheten står kvinner derimot ovenfor lovverk og praksiser som gjør verden vanskelig å manøvrere i

Fra LOs 8 mars feiring 2021 har det blitt sagt at det fortsatt er høyest andel av kvinner som jobber deltidsstillinger fordi de ikke får fulltidsstillinger. Dette er både kreative kunstnere som også må jobbe deltid på butikk, så vel som de 70% av norges helsefagarbeiderene som jobber på deltidskontrakter. Til nå har lønnsgapet blant kjønnene minket med årene. Men hvordan vil dette se ut etter koronapandemien? Under koronapandemien har det også vært høyest andel kvinner i de hardest rammede yrkene hvor det har vært permitteringer og oppsigelser. Dette åpner altså for at vi for første gang kan se et negativt forskjellsgap. Det er paradoksalt at kvinnene har vært uunværlige i frontlinjen mot pandemien, men det er også kvinner som har opplevd de største økonomiske kuttene og størst risiko for å bli smittet og syke.

Når vi har sett de enormt positive konsekvensene av å ha kvinner i arbeidsstyrken under pandemien, så er det nå vi alle må brette opp armene for å hindre en negativ utvikling. Det er valgene vi tar i ansettelsesprosessen, valgene vi tar i politikken, valgene om å skape tryggere arbeidsplasser, valgene om å heie fram kvinner i arbeidslivet. Ja, alle valgene som fører til at vi får likestilling.

Gratulere med kvinnedagen alle sammen – kampen må fortsette!

 

– Ronja-Helene Libakken, markedsfører, Hermetikken kulturnæringshage