Grensetjenester for bedrifter

 In Nyheter

Mange bedrifter i nord har problemer med kjøp og salg når de krysser grensene mellom Finland, Sverige og Norge. Men nå blir det hjelp å få. Et nytt prosjekt skal jobbe frem en egen grensetjeneste for bedrifter på Nordkalotten. Fra før fins det kun en slik tjeneste for privatpersoner som krysser grensene.

For bedrifter i Nord-Norge er Finland og Sverige et nærmarked. Men utfordringene er mange når man skal kjøpe og selge over grensene med ulike skjemaer og lovverk. Derfor får grensetjenesten for privatpersoner også henvendelser fra bedrifter. Det viser at behovet er stort, og det er også bakgrunnen for at prosjektet Grensetjenester for bedrifter nå er i gang.  

Dette prosjektets mål er å få rådgivere til å hjelpe småbedriftene til å utvide sitt marked og samarbeid med nabolandene. 

Rådgivningstjeneste for grensehinderarbeid

Ved å kartlegge spesialister og rådgivere i de forskjellige landene kan bedriftseiere og andre interessegrupper få veiledning av et fungerende rådgivningsnettverk for grenseoverskridende virksomhet. 

Tanken er at når prosjektperioden er over i 2019 skal grensetjenesten for bedrifter gi informasjon til næringslivet og synliggjøre Nordkalottens muligheter. Grensetjenesten følger med på grenseoverskridende næringsliv, går inn for å identifisere grensehindre som kan oppstå og prøve å finne løsninger. 

Flere av bedriftene i Hermetikken Kulturnæringshage arbeider over grensene i ulike prosjekter. Informasjonsansvarlig Torill Olsen deltok på orienteringsmøte om prosjektet og mener det er svært viktig å få til en slik tjeneste.

– Vi får av og til spørsmål fra våre bedrifter om hvordan de skal forholde seg til regler om bedriftssamarbeid med svenske eller finske partnere. Det er ikke informasjon som er lett tilgjengelig, og heller ikke en kunnskap vi sitter inne med. Derfor er det viktig å få en grensetjeneste for bedrifter der de selv kan hente svar på ulike spørsmål, og som vi kan henvise «våre» bedrifter til. 

Hermetikken Kulturnæringshage  vil samarbeide i dette prosjektet.

Samarbeidsprosjekt

Dette er et prosjekt som ledes av Nordkalottrådet/Lapplands forbund, og i Norge er det Storfjord kommune v/Nordkalottens grensetjeneste som deltar. SEG, Samisk Nærings- og Utredningssenter AS er partner i prosjektet og sitter i styringsgruppen for Finnmark.

Prosjektets varighet er fra 2016-2019 og budsjettet er på 1 083 353 EUR. 

(Forsidebilde: f.v. Riitta Leinonen, Storfjord kommune, Elin Sabbasen, SEG, Marianne Balto, Sápmi næringshage, Vivi Pedersen, Sametinget og Nina Austad, plan- og kulturavdelingen i Finnmark fylkeskommune)