Gründeridéer tar ikke sommerferie!

 In Nyheter

Bor du i Vadsø kommune og har en gründeridé som du i all fortrolighet vil drøfte med noen for å få gode råd og veiledning? Da er det Gründertorget du bør oppsøke. Der er døra åpen året rundt, også i ferietiden!

Gründertorget er Vadsø kommunes satsing på de som går med tanker om å etablere bedrift eller ønsker å utvikle eksisterende bedrift. Gjennom denne tjenesten får man hjelp og veiledning på de områdene de trenger det.

Her får man snakke med  kompetente rådgivere innenfor områder som etablering, økonomi, salg, markedsføring, forretningsutvikling og innovasjon. Det er Trivselslaben, Tinkr og Hermetikken Kulturnæringshage som sammen bistår «gamle» og nye gründere med idéutvikling, etablering, økonomi, salg, markedsføring, forretningsutvikling og innovasjon.

Stor interesse for å «gründe»

Siden Gründertorget så dagens lys for få måneder siden har 14 gründere og andre som ønsker råd om bedriftsetablering i Vadsø vært innom. Det er et snitt på 1 i uka, og betyr at både etableringslyst og interesse for tilbudet er tilstede.

 

Noen har en idé de ønsker å drøfte, andre trenger rådgivning om hvordan man skal gå frem for å starte sin egen virksomhet eller trenger søknadsbistand. Også næringsfaglig vurdering er noe de tilbyr for de som trenger det. 

Lurer du på hvor du skal gå for å komme til Gründertorget?

Du kan enten møte opp fysisk på Trivselslaben i Vadsø, der du blant annet møter Lise Aanesen. Eller du kan gå inn på Vadsø kommune sin side eller ta kontakt via Gründertorgets facebookside.

fullsizeoutput 2afa

Et tilbud også for de etablerte

– Vi er ikke her bare for å bistå nyoppstartede bedrifter, forteller Lise Aanesen, daglig leder i Trivselslaben (bildet).

De som har hatt bedrift i mange år og som har lyst til å utvide virksomheten eller gå inn på nye prosjekter kan komme til oss for å drodle idéer eller få konkret bistand til hvordan man skal gå frem. 

 – Jeg vil utfordre entreprenørene her i kommunen som kanskje har drevet bedrift i årevis. Hvis dere har prosjekter og nye planer for utvikling, kom til oss, vi kan være idepartner og bistå med rådgivning. 

Sier Lise med et smil, og ser frem til å møte dem. 

Et bredt spekter av gründer-idéer

Trivselslaben er nå kommunens førstelinjetjeneste for de som er selvstendig næringsdrivende eller tenker på å bli det. De tilbyr 6 timer gratispakke med veiledning.

– Vi gir råd og kan være sparringspartnere, veilede og bli med på møter med for eksempel Innovasjon Norge. Men vi skriver ikke søknader, det må bedriften eller gründeren gjøre selv.

Det er viktig å huske at rådgivninga som gis ikke er bransjespesifikk. 

– Vi gir råd til alt fra landbruk til de som vil utvikle virtuelle tjenester. Her har vi hatt inn folk som vurderer å starte innenfor turisme, matproduksjon, landbruk, tjenesteyting av ulike slag og datateknologiske løsninger, for å nevne noe av bredden i gründer-idéer, forteller Lise Aanesen.

Det er imidlertid flest menn som til nå har oppsøkt oss for rådgivning.  

– Vi ser frem til å få flere kvinner innom som ønsker å drøfte en mulig forretningside. Det trenger ikke være en fiks ferdig bedriftsplan før man tar kontakt med oss. Hit kan du komme bare for å drodle en ide og se på mulighetene. Det ikke en forpliktelse til å måtte starte opp med noe.

Gründeridéer tar ikke ferie

Mange av de som kommer innom Trivselslaben med sine spørsmål om bedriftsetablering eller utvikling av etablerte bedrifter har blitt anbefalt av andre. Noen kommer også innom fordi de har blitt henvist av NAV og kommunen, eller fra nettsiden til kommunen.

Selv om det er ferietid er det bare å komme hit til oss, for her er det åpent hele sommeren. Er det spesielle spørsmål sender vi dem over til Hermetikken Kulturnæringshage, sier Aanesen.

For vi vet at idéer, gründertanker og nye kreative idéer om utvikling ikke tar sommerferie!