Har du hørt om Finsk-norsk kulturinstitutt?

 In Nyheter

I nord har vi alltid hatt lange tradisjoner med samarbeid med Finland. Ikke minst gjelder det kultursamarbeid. Derfor ble Finsk-norsk kulturinstitutt opprettet i 1997. Her arbeides det for å styrke kontakten mellom Finlands og Norges kultur- og samfunnsliv og for å øke kunnskapen om Finland i Norge og omvendt.

Men hvor mye vet du om denne muligheten for din virksomhet?

På nettsidene til Finsk-norsk kulturinstitutt står det å leses at

«Kulturinstituttet er et informasjons- og kontaktsentrum og tar imot spørsmål og henvendelser fra publikum. Kulturinstituttet har en omfattende utadrettet virksomhet med et variert program som består av utstillinger, konserter, forfatterbesøk, seminarer og forelesninger i samarbeid med norske institusjoner.»

Kulturinstituttet er et informasjons- og kontaktsentrum og tar imot spørsmål og henvendelser fra publikum. Kulturinstituttet har en omfattende utadrettet virksomhet med et variert program som består av utstillinger, konserter, forfatterbesøk, seminarer og forelesninger i samarbeid med norske institusjoner.

Kulturinstituttet er lokalisert i Oslo med sentral beliggenhet i sentrum, men hele Norge hører til vårt virksomhetsområde.

Finsk-norsk kulturinstitutt står i nær forbindelse med andre institusjoner som fremmer kontakt mellom våre to land og folk.

Finland har et nettverk av 17 kultur- og vitenskapsinstitutter rundt i verden.

Kulturfond – støtte til prosjekter

De bilaterale kulturfondene Norsk-finsk kulturfond og Kulturfonden för Finland och Norge ble opprettet av den norske og finske regjering i 1979.

Fondets formål er å fremme forståelse og kulturforbindelser mellom Finland og Norge ved å yte støtte til virksomhet og initiativ som bidrar til  større kunnskap om og økt kontakt mellom de to folks kultur-, samfunns- og næringsliv.

Bidrag kan søkes av enkeltpersoner, organisasjoner, foreninger og institusjoner med adresse i Norge og virksomhet innenfor fondets interesseområde. Fondet prioriterer bidrag til kulturaktivitet innenfor områdene arkitektur, visuell kunst, design, film og foto, musikk, teater, dans og litteratur.

Her er en knippe eksempler på søkere som har fått støtte i 2019:

Kr. 40.000 til AS Fidalgo kvalitetsfilmdistributør som støtte for oversetting og materialkostnader av finske filmen «Tuntematon Mestari» av Klaus Härö.

Kr. 30.000 til Riddu Riddu Festival som reisestøtte, opphold og honorar til finske joik-artisten Hilda Länsman i bestillingskonserten «Images of the North» ved Riddu Riddu Festivalen 2019.

Kr. 30.000 til Norske Solistkor som reisestøtte for norske korsolister å opptre på Tampere Vocal Music Festival i juni 2019.

Kr. 25.000 til Norsk Finsk Forbund som reisestøtte og opphold til en bokturné om Kalevala i Finnmark med Mikael Holmberg. I tillegg reisestøtte til utøvere med musikalske innslag knyttet til Kalevala som deltar i turnéen.

Kr. 24.000 til Stiftelsen Tromsø Internasjonale Filmfestival som reisestøtte for å invitere 4 finske filmskapere til Tromsø Internasjonale Filmfestival i januar 2020.

Kr. 15.000 til Einar Niemi, professor emeritus, som støtte for midler til tekstarbeid, korrektur av bokprosjektet «Naboer i krig og fred».

Kr. 10.000 til Ulla Schildt som prosjektstøtte for utstillingen «The garden» på Henie Onstad Kunstsenter, høsten 2019. I tillegg støtte til film og fremkalling av fotoboken «Field notes».

Kr. 10.000 til Hamar Teater som reisestøtte og opphold for finlandssvenske regissøren Marc Svahnström som kommer å regissere sin komedie «Veni vidi amadi, høsten 2019 på Hamar Teater.

Kr. 10.000 til Vadsø videregående skole som reisestøtte og opphold, samt kulturattraksjoner for 8 skoleelever til en studietur til Helsingfors.

Kr. 5.000 til Nordlyd Festival v/Aliisa Neige Barrière som reisestøtte og opphold for kunstnerlig leder Janne Valkeajoki, i Oslo, juni 2019.

For å lese mer om Finsk-norsk kulturinstitutt, gå inn på finno.no