Hermetikken-bedrifter bidrar til Yrkesfag- løftet

 In Nyheter

Når «Yrkesfagløftet i Finnmark» går av stabelen i Kirkenes til høsten er både Kreativ Industri og Fotograf Knut Åserud involvert. – Vi trenger dyktige fagfolk til gjennomføring av en så stor konferanse, og da er det naturlig å hente inn prosessledere og fotografer som gjør en god jobb, sier Marit Strand Hågensen, rådgiver ved opplæringsavdelinga i Finnmark fylkeskommune. 

Leder i Kreativ Industri, Lone Hegg, syns oppdraget fra fylkeskommunen er både interessant og viktig. – Vi har lang erfaring med å lede prosesser på en strukturert måte, og tar ofte slike oppdrag. I dette oppdraget er vi involvert både før og under konferansen. I tillegg har vi spisskompetanse på utdanning og kompetanse og gjort mange oppdrag innenfor det feltet tidligere.  

Yrkesfagløftet i Finnmark

Konferansen arrangeres 28.-29. oktober i Kirkenes. Hensikten er å bedre kvalitet og relevans i fag- og yrkesopplæringen gjennom et tettere samarbeid mellom skole og næringsliv; Hva må til lokalt og regionalt i Finnmark for å få til dette? Det er regjeringen som har satt i gang «Yrkesfagløftet» nasjonalt med hovedmål om et tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv, mer fleksible løp i fag- og yrkesopplæringen og bedre kvalitet og relevans i opplæringen. Arbeidslivet får den fagkompetansen det er behov for, og ungdommen får realisert sine evner gjennom fag- og yrkesopplæringen. – Vi er svært fornøyd med at kunnskapsministeren faktisk kommer. Det viser hvor viktig arbeidet i Finnmark er. Det er også svært gledelig at Svein Oppegård fra NHO og Trude Tinnlund fra LO kommer, sier Hågensen i fylkeskommunen.

Går ikke over bekken etter vann

Vi bruker Kreativ Industri og Knut Åserud også i forkant av konferansen. Foto til påmelding, reklame og markedsføring er noe vi satser på for å øke interessen. De leverer kvalitet, vi har brukt dem før og vi er veldig fornøyd, sier Hågensen i fylkeskommunen.

Kreativ Industri har inntrykk av at det offentlige og det private næringsliv bruker stadig mer lokal kompetanse.  – Men jeg tror at de kan bli enda flinkere å se lokalt før man går ut av fylket, sier Lone Hegg. – Det har blitt bedre, men det er enda en vei å gå. På den annen side må også bedriftene i Finnmark markedsføre seg selv.

Skryt til Hermetikken-bedriftene

– Vi er veldig glad for at Kreativ Industri har takket ja til å være prosessledere under konferansen. Vi har også hatt god hjelp av dem nå i forkant i arbeidet med bildekampanjen, sier Hågensen. – Knut Åserud fra Arc Giraff har tatt bilder for oss til en bildekampanje for konferansen. Han er en fantastisk fotograf, med både kreativitet og engasjement; det er virkelig artig å jobbe med han og resultatet er alltid bra! Det er med andre ord ikke første gang vi har brukt hans ekspertise, og derfor ikke tilfeldig at vi har brukt han igjen. 

Hvor går veien videre for Finnmark? 

Finnmark ligger over nasjonale mål mht. antall nye læreplasser, men trenger fortsatt flere. – Vi trenger også en bedre dimensjonering av tilbudet vårt slik at vi som skoleeier utdanner ungdommen vår til det næringslivet har behov for, sier Hågensen. – Fylket må vite hva næringslivet trenger for å ta godt gjennomtenkte valg når de skal søke skole. Vi ønsker altså et tettere samarbeid mellom videregående opplæring og næringslivet i Finnmark.

➢ LES OGSÅ: Her er Finnmark best i landet.


Et stort samarbeidsløft

Konferansen «Yrkesfagløftet i Finnmark» er en konferanse for alle partene innenfor fag- og yrkesopplæringen i fylket og går av stabelen 27. – 28. oktober i Kirkenes. – Vi ønsker at konferansen skal være en felles arena og møteplass for alle aktørene innenfor fag- og yrkesopplæringen i fylket, sier Hågensen. Vi inviterer både næringslivet, politisk ledelse i kommune- og fylkeskommune, LO, NHO, opplæringskontor, rådgivere og skoleledere i grunn- og videregående skole, oppfølgingstjenesten og fagopplæringskoordinatorer.  

Konferansen er et samarbeid mellom fylkeskommunens opplæringsavdeling og Yrkesopplæringsnemnda (YON), representert ved LO og NHO. Prosjektet er et av flere samarbeidsprosjekter mellom skole, skoleeier og arbeidsliv på landsbasis som er gitt midler fra Utdanningsdirektoratet.  (Konferansens fokus er på den nasjonale samfunnskontrakten).

➢ LES OGSÅ: Samfunnskontrakt for flere lærlingeplasser.