Hermetikken-bidrag på norsk-russiske kulturdager

 In Nyheter

 – Det har vært fantastisk å få være med på de norsk-russiske kulturdager, sier skuespiller og produsent Gørild Mauseth som sammen med sin mann Tommaso Mottola promoterte kulturnæring og turisme. – Vi skulle ønske at enda flere utøvende kunstnere og kulturnæringer fra begge land kunne deltatt. 

Orto Polare AS er firmaet til Mauseth og Mottola som var invitert for å fortelle om sitt norsk-russiske samarbeid gjennom 3 år. Filmen og teaterforestillinga «Karenina and I» har gjort at de har fått god erfaring med å operere i Russland som norsk.

– Men vi fikk ikke vite hvordan det var andre veien, hvordan det er å være russisk og jobbe i Norge. Det savnet vi.  

Sammen med daglig leder Mette Westlie var Hermetikken kulturnæringshage representert under de norsk-russiske kulturdagene. De var i godt selskap, for Samovarteateret og Pikene på broen i Kirkenes, Pomormuseet i Vardø og Scene Finnmark deltok nettopp fordi de alle har faglig samarbeid i Russland. 

Kulturnæringene er viktig for fremtiden

Westlie setter stor pris på å få være med å bidra under de norsk-russiske kulturdagene.

– Jeg var med på en workshop der jeg fortalte hvor viktig kulturnæringene er og blir for fremtiden, både i Europa og her i våre områder. Veksten i næringen er så stor at økonomene nå snakker om «Den kreative økonomien» – det er interessant.

– Det skulle bare mangle når vi ser at kulturnæringene sysselsetter 2,5 ganger flere enn bilindustrien og 5 ganger flere enn telekommunikasjonsindustrien i Europa. 

Westlie mener at det er viktig at de som jobber med kulturnæringene er opptatt av å synliggjøre næringas betydning og potensialet, både for politikere og andre. Det motiverer alle til videre innsats, sier hun.  

Viktig møteplass

For sjette gang arrangeres norsk-russiske kulturdager, denne gangen i Kirkenes, Vardø og Vadsø.

De norsk-russiske kulturdagene er et samarbeid mellom Norges og Russlands kulturdepartementer, og utgjør en viktig møteplass, særlig mellom kulturaktører. De nordnorske fylkeskommunene og Nordvest-Russland har sin deltakelse her, og til neste år står Murmansk på arrangørkartet.

– Vi er opptatt av å forsterke og ytterligere synliggjøre kultursamarbeidets betydning for vekst og utvikling i Finnmark og Norge, og ikke minst skape et langsiktig og forutsigbart internasjonalt kultursamarbeid i nord. Da er nettopp slike møteplasser som norsk – russiske kulturdager viktige, sa fylkesvaraordfører Bente Haug i sin tale. 

Intense dager

Kulturdagene er et nasjonalt arrangement som skjer samtidig som at Gjesteatelierordning i fylkeshovedstaden fyller 15 år. 

– Det har vært veldig intense dager, og vi har fått vist Varanger på veldig kort tid, forteller Kirsti Riesto, rådgiver ved fylkeskulturkontoret. – Folk fikk oppleve masse, både kultur og kulturnæring, samt kunst på gjestateliéet. 

Nettverksbygging

Gørild Mauseth og Tommaso Mottola var med på hele rundreisen og er enig i at de norsk-russiske dager var en innholdsrik og travel opplevelse. Vi skulle gjerne hatt enda mer tid for å bli kjent med hverandre.

– Det er klart at kulturelle utvekslinger skaper profesjonelle og vennskapelige bånd som er helt nødvendig for å lykkes sammen med det byråkratiske initiativet vi ser her med de norsk-russiske kulturdager. Slike arrangement gjør at vi som jobber med kulturnæring blir kjent med mennesker, bygger nettverk og legger grunnlag for videre samarbeid, avslutter Gørild Mauseth.