Bidrar til nasjonal kulturnærings-satsing

 In Nyheter

Styret i Hermetikken Kulturnæringshage bidro med innspill til fremtidig kulturnæringssatsing da de møtte Kulturrådet og Innovasjon Norge nylig.

Styremøtet ble for første gang arrangert i Oslo nettopp for å møte Kristin Danielsen, ny direktør i Kulturrådet og Margit Klingen Dams, kulturnæringsansvarlig i Innovasjon Norge. 

Slik fikk Hermetikken anledning til å presentere næringshagen og jobben som gjøres. Det var en anledning til å komme med innspill til det arbeidet sentrale myndigheter skal gjøre når de nå skal stake ut veien for millionsatsing på kulturnæringer. I forslag til Statsbudsjett vil regjeringen styrke kulturnæringene med 70 millioner kroner.

– Kulturrådet og Innovasjon Norge vil samarbeide med miljø som har lang erfaring på kulturnæringsfeltet sånn som vi i Hermetikken Kulturnæringshage. Det er jo mye nybrottsarbeid på feltet i den nye nasjonale satsingen, lite er spikret, derfor er de åpen for innspill og samarbeid.

Det sier Hermetikkenleder Mette T. Westlie, og mener det er viktig at styret også reiser ut for å treffe sentrale aktører for kulturnæringene i Norge.

Ambisjoner og vekst

Hermetikken har store planer for fremtiden. Det er en ny virkelighet fordi næringshagen satser på virtuelle tilbud for å møte medlemmenes behov for kompetanseheving og utvikling. Det var også et hovedtema for det nye styret.

– Styret er opptatt av at denne satsinga, blant annet med kurs og webinarer, skal bidra til at vi leverer flere og bedre tjenester til kulturnæringsbedriftene som er spredt rundt i fylket. Vi vil at våre medlemmer skal oppfatte at Hermetikken gir en stor verdi til deres bedrift, først da er vi fornøyde ,

Sier Westlie, og syns det er inspirerende å ha et styre som utfordrer og viser retning.

– Vi er bare 2 personer som jobber i administrasjonen i næringshagen, og det er mye vi kan og bør gjøre. Da er det godt å ha et styre som bidrar til å prioritere.

Nytt blod i styret

Styret i Hermetikken kulturnæringshage har fått to nye styremedlemmer: Linn Henriksen, Paranord Film fra Alta og Christina Henriksen, lærer og Sametingspolitiker fra Kirkenes. 

De to nye medlemmene er unge kvinner som har erfaring fra å drive kulturnæring og politisk virksomhet, og som gjennom sin kunnskap og erfaring kan bidra til nye perspektiver og innspill i styret.

– Det er en styrke for selskapet og ha et styre der representantene har ulik kompetanse og ulik erfaring. Det er det som bringer næringshagen fremover. 

Styret består forøvrig av styreleder Kristian Wengen og styremedlemmene Jens-Harald Jenssen, leder i Eltele og Hans Petter Haaland, leder i Hes musikkselskap.