Hermetikken blir enda sterkere

 In Nyheter

– Her er det fullt fokus på å utvikle økonomiverktøy som kulturbedrifter kan bruke. Vi er allerede  i gang med å etablere tilbud på regnskapsførsel, et tilbud som blir klart nå i høst!

Det sier en engasjert Bjørg Vingen som har sin faglige tyngde på økonomi og regnskap. Hun er autorisert regnskapsfører og blir dermed den 3. ansatte i Hermetikken Kulturnæringshage som skal bistå medlemsbedriftene med kompetanse.

– Min viktigste oppgave er å være nyttig for hele Hermetikkenmiljøet! Jeg har med meg en velfylt «verktøykasse» som kan brukes til mye forskjellig; regnskap, budsjett, lønnsomhetsmåling, selskapsstiftelse, ledelse og bedriftsutvikling – for å nevne noe.

Mette T. Westlie

Daglig leder Mette T. Westlie er glad for at Bjørg Vingen sa ja til å bli en del av «Hermetikken-teamet».

– Etterspørsel etter økonomitjenester har vært stor. Vi er derfor svært fornøyd med at Bjørg og hennes kompetanse er blitt en del av tilbudet til bedriftene.

Westlie understreker at Hermetikken ønsker å tilby økonomikompetanse som er spesialisert på kulturnæringsbedrifter, og deres spesifikke særegenheter og utfordringer.

– Med Bjørg på laget blir vi sterkere og enda mer kompetent for å hjelpe bedriftene våre!

Et stort kompetanseløft 

Ved siden av økonomi og regnskap har Bjørg Vingen en viktig mer-kompentanse.

– Jeg er en gründer som i tillegg har lang arbeids- og ledelseserfaring fra både privat og offentlig sektor. Jeg har etablert og driver fremdeles regnskapskontor, etablert lamineringsbedrift og vært A-fisker.  Som ansatt har jeg jobbet som økonomisjef, skattefogd, hatt ansvaret for skatteoppkreverområdet, jobbet i revisjon og på ligningskontor.  

Det er denne merkompetansen som gjør Bjørg Vingen sin kompetanse enda mer treffsikker for våre bedrifter, sier Westlie.

Hun er nøye med å understreke at den overordnede målsettingen hele tiden er å jobbe med å forbedre tilbudet til våre bedrifter.  

– Vi er veldig opptatt av å gi hjelp som er viktig for bedriftene og det de etterspør, sier Westlie.

Midt i smørøyet!

– Jeg ble kjempeglad da jeg fikk stillingen som autorisert regnskapsfører i Hermetikken Kulturnæringshage AS! Jeg hadde lyst til å jobbe med mitt fagfelt i et inspirerende og kreativt miljø, og det har jeg fått!

Bjørg Vingen. Foto: Torill Olsen

Sier Bjørg Vingen som ikke er helt ukjent med Hermetikken Kulturnæringshage.

– Jeg kjenner Hermetikken-miljøet fra før, og var for noen år siden styremedlem. Jeg ville «tilbake», og aller helst få lov til å utvikle tjenester innen regnskapsførsel og økonomiske verktøy for kulturnæringen. Og nå er jeg midt i smørøyet!

For Hermetikken-leder Mette T. Westlie er det en forventning om at medlemsbedriftene vil få stor nytte av denne satsingen. Vi kan nå tilby både tradisjonelle regnskapstjenester for kulturnæringsbedrifter i tillegg til rådgivningstilbud og kompetanseheving på økonomispørsmål som er relevant for våre bedrifter.

Bjørg Vingen har vært i jobben noen uker allerede, og sier med et smil:

– Erfaringen hittil er at dette er et flott miljø med fantastiske bedrifter! Jeg har allerede vært i kontakt med mange av dem, og det er helt supert å jobbe i team med Mette og Torill! Jeg er i full gang, og gleder meg over hver oppgave som dukker opp!